Nyhetsartikkel

22 januar 2019

I regjeringserklæringen er det tatt nok en omkamp på kravet til det funksjonelle skillet, der terskelen settes til selskaper med mer enn 10 000 kunder og ikke som siste vedtatt på 30 000 kunder og før det gjort gjeldende for alle selskaper uansett størrelse.

Med regjeringserklæringen er vi ett skritt nærmere likere nettleie i Norge, skriver Distriktsenergi på sine nettsider.

«Regjeringen vil sikre et moderne og fleksibelt strømnett, blant annet ved at alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av NVE og mer enn 10.000 kunder må gjennomføre funksjonelt skille».

KrF foreslo 30 000 kunder i Stortinget,  men har nå akseptert 10.000 kunder i regjeringserklæringen.

var som kjent at det var en mulighet for å få flertall i Stortinget for det. Vi hadde KrF på laget.

I dag er det 1.1.2021 som er tidspunktet for det som har vært vedtatt før regjeringserklæringen kom.

Omlag 25 nye selskaper vil bli rammet av dette unødvendige kravet til det funksjonelle skillet i tillegg til de 15-16 selskapene som var underlagt kravet når terskelen var på 30 000 kunder. Det betyr at de fleste selskapene fortsatt ikke er underlagt et krav til det funksjonelle skillet, konkluderer Distriktsenergi.

I Distriktsenergi er vi som så mange andre frustrert over at terskelen til det funksjonelle skillet nok en gang ble endret. Forutsigbarheten står åpenbart ikke fremst som prinsipp hos den kommende regjering.

Og om lik nettleie
«Regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.»

Her har det vært mye frem og tilbake. Kort redegjort for sa regjeringen nei til lik/likere nettleie i statsbudsjettet etter at Stortinget ba regjeringen se på dette. Deretter ble det i budsjettforliket mellom KrF og regjeringen tatt inn en passus om at dette skulle utredes på nytt. Nå mer spesifikt enn forrige gang. Nå er det flyttet nok ett skritt videre, der det nå heter at det skal «fremmes tiltak». Nå skal likere nettleie ikke bare utredes, men også gjennomføres.

Kilde: Distriktsenergi

 

Kommentarer

kommentarer