Statnett har signert en FoU-avtale med Cognite for å få fortgang i etableringen av det digitale fundamentet som er grunnleggende for den digitale transformasjonen.

– Cognite har mere riktig kompetanse og har arbeidsmetodene på plass for å kunne bidra sterkt i digitaliseringen av Statnetts prosesser, sier Peer Olav Østli, konserndirektør IKT i Statnett.

I første omgang skal Cognite bidra til å få digitalisert anleggsforvaltningen av Statnett.

-Vi eier og forvalter over 11.000 km med høyspentledninger, flere mellomlandsforbindelser med kabler og 150 stasjoner med svært mange kritiske komponenter, og ved å digitalisere forvaltningen av disse vil vi kunne både effektivisere driften og også bidra til en sikrere strømforsyning, forklarer Østli.

Cognite skal også bidra til å digitalisere prosessene rundt tilknytningssøknader.

-Vi opplever en sterk økning i antall forespørsel om tilknytning over det ganske land, svært mange aktører vurderer tilknytning av nytt forbruk på flere steder og hver av disse må utreder og krever analyser, sier Østli. -Kan vi få til en enklere og mere digitalisert prosess knyttet til disse forespørslene vil vi både spare tid og ressurser hos oss og hos aktørene selv.

Cognite har jobbet tett med olje- og gassektoren, og er kjent med komplekse prosesser som også gjenspeiles i kraftsektoren. Statnett og Cognite vil jobbe tett sammen under kontraktsperioden, og med det vil også arbeidsmetodene internt i Statnett dreies mere over på datastyrte beslutninger.