Nyhetsartikkel

30 desember 2018

Mot høyere strømpriser i januar?

Det finansielle kraftmarkedet peker mot høyere strømpriser i januar. Dersom vi også får en kuldeperiode, vil det gi et ytterligere løft i strømprisene.

Det sier Magnus Lingjærde i Entelios i ukens kraftkommentar.

Produksjonen ble målt til 27.513 MW i en time på morgenen fredag før jul, hvorav 550 MW kom fra vindkraft. Høy etterspørsel og gode priser stimulerte til den høye produksjonen. Etterspørselen var ingen ny rekord, men vinterlige temperaturer og etterspørselstoppen som inntreffer hver morgen gjorde sitt til at nivået var høyt.

SSW – Sudden Stratospheric Warming

Eller «plutselig stratosfære oppvarming» som det heter på godt norsk er et værfenomen som kommer av forstyrrelser i værsystemene langt over oss, og som får konsekvenser for været nede på bakken. Hendelsen kan gi konsekvenser som uvanlig lave temperaturer og lite nedbør. Den ekstra lange skisesongen forrige vinter skyldtes SSW. Meteorologene spår dette i år igjen.. Riktignok på en litt annen måten enn i fjor, men observasjonene gjør at risikoen for en kald og tørr vinter øker over nyttår. Det kan få konsekvenser for ressurssituasjonen og strømprisene.

Fortsatt løft i råvareprisene

På tross av generell pessimisme på aksjebørser og i oljemarkedet, fortsetter kull- og CO2-prisen å stige. De to viktigste prisdriverne for europeisk strømpris viser ikke særlige svakhetstegn selv om optimismen rundt global vekst faller. Dette fortsetter å dra med seg de nordiske terminprisene også i uken som har gått.

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer