Nyhetsartikkel

27 desember 2018

Statnett har avdekket grove brudd hos underleverandør

Arbeidere har mottatt lønn etter norsk tariff, men har blitt avkrevd tilbakebetaling av store deler av lønna når de har vært i hjemlandet under friperioder eller i ferier. Arbeidere har også fortalt om trusler og sanksjoner dersom de ikke har fulgt dette. Arbeiderne skal heller ikke ha mottatt lønnsslipper eller annen dokumentasjon på lønnen, opplyser Statnett i en pressemelding.
– Dette er fullstendig uakseptabelt. Vi forutsetter selvsagt at alle våre leverandører sørger for at norsk lov og våre kontrakter blir fulgt, også av deres underleverandører, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Les pressemeldingen fra Statnett her

Statnett har fått forsikring fra ABB om at ulovlige pengeoverføringer skal tilbakebetales og at kontrakten med underleverandøren skal avbrytes.

– Dette er tredje gang i løpet av de siste årene at vi avdekker grove brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører til store internasjonale selskaper. Det er svært alvorlig og en uholdbar situasjon, sier Borgen.

Kommentarer

kommentarer