Nyhetsartikkel

27 desember 2018

NVE ilegger Hålogaland Kraft Nett AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på nøytralitetsforskriften

I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Krafts interne strømleverandør. NVE vurderer hendelsen som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt.

– Nettvirksomhetens nøytralitetsplikt overfor alle strømleverandører er en grunnleggende forutsetning for effektiv konkurranse i markedet, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

– Mange forbrukere opplever fortsatt strømmarkedet som komplisert. I et marked der nærmere 70 prosent av kundene kjøper strømmen fra den dominerende leverandøren i sitt nettområde, er sammenblandingen av strømleverandøren og nettvirksomheten en reell problemstilling. Og når nettvirksomheten, som i dette tilfellet, gjentatte ganger bidrar til å øke denne uklarheten, er det nødvendig å sette ned foten, fortsetter han.

Kravet om nøytral opptreden, er regulert i «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.» §8-1.

NVE vurderer hendelsen hos Evenes Kraftforsyning som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt. I 2011 og 2015 fikk hhv Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft Nett, tilsvarende pålegg om å endre praksis og interne rutiner for å unngå brudd på nøytralitetsplikten. NVE har lagt vekt på disse tidligere bruddene ved utmåling av overtredelsesgebyret.

Evenes Kraft AS er opphørt, og nettvirksomheten er fusjonert inn i Hålogaland Kraft Nett AS. NVEs vedtak om overtredelsesgebyr er derfor rettet mot det overtakende selskapet Hålogaland Kraft Nett AS.

 

Om nøytralitet

Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører.

De skal sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet.

Les mer om nettnøytralitet her.

Kommentarer

kommentarer