Nyhetsartikkel

22 desember 2018

Nordkraft skal bygge og drifte nytt kraftverk

Småkraft kjøper kraftverk i Ullsfjord, og Nordkraft skal bygge og drifte.

Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune.

Holdt på i flere år
I pressemeldingen forteller Nordkraft at de har utviklet disse prosjektene over flere år. Endelig konsesjon ble gitt i juni 2018. Etter planen skal kraftverkene settes i drift høsten 2020, og overleveres Småkraft AS i september 2021.

– Denne signeringen avslutter nok et begivenhetsrikt år for oss i Småkraft, sier administrerende direktør Halle Aslaksen i pressemeldingen

– Vi har en plan om å vokse med 300 GWh per år, så denne avtalen med Nordkraft er et godt bidrag for fremtidig vekst.

Vinn-vinn for begge parter
– Partnerskapet med Småkraft er noe vi ser frem til. Det er helt i linje med vår strategi, hvor andres kapital kombinert med vår kompetanse innen utvikling og drift, skaper vinn-vinn, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft AS i pressemeldingen.

– Sammen med salget har vi signert en energidriftsavtale, og vi er fornøyd med å kunne tilby effektiv drift også til Norges største småkraftselskap, sier han.

Kraftverkene har installert effekt på henholdsvis 8,7 MW og 8,9 MW og har en forventet midlere produksjon på 47 GWh. Kraftverkene vil ligge vakkert plassert langs Ullsfjord i Tromsø kommune.

Når kraftverkene er ferdigstilt vil Nordkraft ha driftsansvar for 29 kraftverk, med en totalproduksjon på 1,8TWh/år.

Har 21 kraftverk
– Nord-Norge er et viktig område for oss i Småkraft, hvor vi allerede har 21 kraftverk. I tillegg til Ritaelva og Sveingard har vi også signert to andre kraftverk i Nord-Norge og ser på flere andre konkrete prosjekter. Det finnes fremdeles mange gode småkraftprosjekter i Nord-Norge, som vi mener kan realiseres over de nærmeste årene. Vi håper at vår modell og godt samarbeid med nøkkelaktører kan være en viktig bidragsyter for å realisere gode fornybarprosjekter i nord, sier Aslaksen i pressemeldingen.

Frantzen har håp om at partnerskapet skal skape andre felles forretningsmuligheter.

– Vår forretningsmodell baserer seg på samarbeid med lokale krefter. Prosjektene vi er involvert i legger alltid igjen store verdier lokalt gjennom falleieutbetalinger til grunneiere, eiendomsskatt til kommunene og økonomiske ringvirkninger ved bruk av lokale entreprenører og leverandører, sier Aslaksen.

Småkraft AS eier 104 kraftverk over hele Norge med samlet midlere årsproduksjon på over 1,1 TWh. Småkraft sin modell baserer seg på samarbeid med lokale grunneiere for å realisere og forvalte fornybare ressurser.

Grunneierne leier ut vannfallet til Småkraft i en tidsbegrenset periode og får utbetalt falleie i perioden. Småkraft samarbeider med over 600 grunneiere over hele Norge.

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi.

I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konseptet

Konsernet eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28 %), Hålogaland Kraft (16,6 %) og Troms Kraft AS (5,33 %).

Kommentarer

kommentarer