Nyhetsartikkel

21 desember 2018

Videre arbeid med rammevilkår som har betydning for nettselskapenes kostnader

NVE ba i november om innspill fra nettselskapene på rammevilkår som påvirker kostnadene deres.

Vi har mottatt 29 innspill fra selskaper og bransjeorganisasjoner. Mange peker på at flere av rammevilkårene i dagens modell må beholdes og gjerne forsterkes. Det vises også til nyere forhold og forbruksmønstre som elektrifisering av transport, 400 V nett, plusskunder og mer lokal produksjon. Flere av rammevilkårene henger også sammen med hvordan oppgavevariablene i de sammenlignende analysene defineres.

Vi vil gå gjennom og oppsummere alle innspillene. Deretter vil vi jobbe videre med å identifisere og samle inn relevante data, så vi kan gjøre innspillene om til konkrete datasett. Videre kan vi teste hvordan rammevilkårsvariablene kan inkluderes i modellen for beregning av kostnadsnormer. Arbeidet vil pågå i 2019 og 2020, og vi vil inkludere nettselskapene i dette.

Nettselskapenes inntekter reguleres med en modell der 60 prosent av inntektsrammen bestemmes av en kostnadsnorm. Denne beregnes med sammenliknende analyser som skal ta hensyn til relevante forskjeller i selskapenes rammevilkår. Gjeldende modell er fra 2013, og en beskrivelse av rammevilkårene som inngår i denne modell finnes under «Relevant informasjon».

Kommentarer

kommentarer