Rekorden fredag morgen kommer etter noen dager med høy produksjon. Før dette var rekorden på 26 766 MWh, satt 6. januar 2016.

Av den totale produksjonen ble det produsert 26 600 MWh vannkraft, mens vindkraft utgjorde 550 MWh. Den resterende strømmen ble produsert fra andre energikilder.

Produksjonskapasiteten øker. Kapasiteten på vindkraft er i dag på ca 1 400 MW. Dette er en økning på 500 MW sammenlignet med perioden 2014-2017, og produksjonskapasiteten for vindkraft vil øke videre i tiden som kommer. I tillegg har det kommet noe ny effekt knyttet til vannkraft de siste årene.

Selv om det nå er vinter, og kaldt i flere deler av landet, ligger forbruket fortsatt under forbruksrekorden fra 2016. Det høyeste forbruket denne uken var på 23 105 MWh, i samme time som produksjonsrekorden ble satt. Det gir en eksport i denne timen på 4 408 MWh. Så langt i desember har utvekslingen av strøm med landene rundt oss vært balansert, med 760 000 MWh eksport og 732 000 MWh import.