Nyhetsartikkel

12 desember 2018

Spotprisen faller – risikopremien stiger

Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.

Av Entelios (LOS Energy/Agder Energi)

Spotprisen kom seg ned forrige uke, etter en lang periode med sammenhengende oppgang. Allerede denne uken vil spotprisen sprette opp igjen, og får markedet rett så vil denne uken bli årets tredje dyreste uke. Månedsskifte august-september hadde høyere pris, men da var også ressurssituasjonen vesentlig mer presset enn den er nå.

Vindkraften setter preg på markedet
Om markedsaktørene har rett i sin prising, skal spotprisen hoppe 15 % fra forrige uke til denne. Det er relativt rolig på råvaremarkedene denne uken, så endringen skyldes ikke store bevegelser i hverken kull- eller CO2-pris. Den store endringen er i temperatur og vindkraft. Forrige uke var det godt med vindkraft både i Norden og Europa, mens denne uken vil vi oppleve perioder som gir godt under 50 % av normal vindkraft. For Tyskland og Norden kombinert tilsvarer det mer enn alle de svenske kjernekraftreaktorene til sammen. Samtidig som forbruket øker noe med de lave temperaturene, vil markedet ha behov for at andre aktører starter kraftproduksjon for å dekke tapet fra vindkraften. Det koster, og vil dermed trekke opp spotprisen. På den andre siden, så førte overskudd av vindkraft sist helg til at både Tyskland og Danmark fikk negative priser.

Risikopremien stiger
Det var små endringer i råvaremarkedene sist uke, men terminprisene fremover trekker likevel opp. For 2019 kontrakten vil nok frykten for en kald og tørr vinter være med å trekke opp. For årene utover 2020, ser det ut til at risikopremien øker, blant annet på grunn av utsettelse av kjernekraft i Finland og usikkerheten rundt Brexit og CO2-koteprisen.

Kilde: Entelios (LOS Energy/Agder Energi)

Kommentarer

kommentarer