Nyhetsartikkel

12 desember 2018

4,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 49 var fyllingsgraden i norske magasin 72,3 prosent.

Fyllingsgraden gjekk ned med 2,0 prosenteiningar mot 2,4 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 76,5 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 60,1 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 77,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 49 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer