Nyhetsartikkel

06 desember 2018

Kraftbransjens uavhengighet av offentlig ekom

Kraftbransjen har lenge satt krav til at selskapene skal kunne drifte infrastrukturen uavhengig av offentlig elektronisk kommunikasjon. En ny rapport utført på oppdrag av NVE viser at økt digitalisering og nye avhengigheter kan endre dette bildet.

Myndighetenes arbeid med å legge til rette for utvikling og styrking av de offentlige mobilnettene pågår, og robusthet og sikkerhet vil trolig øke. Ettersom bransjen tar i bruk stadig mer avanserte digitale tjenester og IKT til overvåkning av nettene og mer effektivt vedlikehold, så kan det også tenkes at den tidligere uavhengigheten til offentlig mobilkommunikasjon gradvis forvitrer. NVE har engasjert Analysys Mason (tidligere Nexia) til å utrede kraftbransjens avhengighet til offentlig elektronisk kommunikasjon i dag og de nærmeste årene, og de har nylig levert sin rapport.

Rapporten viser at offentlig ekom er viktig for kraftforsyningen som helhet, og betydningen kommer trolig til å øke i tiden framover. Dette betyr ikke nødvendigvis at bortfall av offentlig ekom vil få kritiske følger for evnen til å produsere og distribuere elektrisk kraft. Offentlig ekom benyttes i dag primært i støttefunksjoner som markedsplasser, kundekontakt, administrasjon og tredjepartstjenester, samt til overvåkning og styring av mindre anlegg. Én av driverne for økt avhengighet er omlegging til skybaserte tjenester. Rapporten hevder dessuten at virtualisering, som del av LTE, vil viske ut skillet mellom private og offentlige nett.  Et spørsmål som reises er hvorvidt et slikt skille er meningsfylt for den fremtidige regulering av kraftforsyningen.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer