Nyhetsartikkel

05 desember 2018

4,5 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 74,3 prosent.

Fyllingsgraden gjekk ned med 2,4 prosenteiningar mot 2,6 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 78,8 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 61,5 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 80,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 48 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer