Nyhetsartikkel

13 november 2018

EU-mål for VE og energieffektivitet vedtages formelt

Tirsdag vedtager Europa-Parlamentet formelt direktiver, der sætter mål for andelen af vedvarende energi og energieffektiviteten frem mod 2030.

Av Dansk Energi, Inforationsafdelingen

Da Europa-Parlamentet, EU-medlemslandene og Kommissionen i juni nåede til enighed om EU’s nye direktiver for vedvarende energi og energieffektivitet, var det resultatet af lange og til tider besværlige forhandlinger.

Institutionerne endte dog med at vedtage et mål på 32 procent for andelen af vedvarende energi i EU’s samlede energiforbrug i 2030 og et mål for energieffektiviteten i EU på 32,5 procent i 2030. I denne uge venter så Parlamentets formelle godkendelse af direktiverne.

Hos Dansk Energi er man tilfreds med det, EU-institutionerne er nået til enighed om.

Målet for vedvarende energi vil sikre stor udbygning af grøn energi i EU, mens målet for energieffektivitet eksempelvis vil medføre, at energien bruges mere effektivt i bygninger på tværs af Europa

Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi

EU-Parlamentet under en konference om finansiering af Europas grønne omstilling

– Det er vigtigt for opfyldelsen af klimaaftalen fra Paris, at der sættes en klar retning fra europæisk side i forhold til at reducere udledningerne af CO2. Målet for vedvarende energi vil sikre stor udbygning af grøn energi i EU, mens målet for energieffektivitet eksempelvis vil medføre, at energien bruges mere effektivt i bygninger på tværs af Europa, siger viceadm. direktør Anders Stouge.

En detalje ved direktiverne er, at målet for andelen af vedvarende energi er bindende, mens det overordnede mål for energieffektivitet ikke er bindende. EU-institutionerne blev dog i sommer også enige om den såkaldte Governance-forordning, som skal bidrage til at sikre, at EU opnår sine klima- og energimål i 2030 og efterlever Parisaftalen.

Fokus på markedsdesign
Direktiverne om vedvarende energi og energieffektivitet er en del af Kommissionens vinterpakke fra november 2016, som er den mest omfattende pakke af lovforslag på energiområdet nogensinde i EU.

Anders Stouge er glad for, at man i EU nåede at forhandle direktiverne om vedvarende energi og energieffektivitet på plads i sommer. I efteråret har Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen nemlig haft fokus på at nå til enighed om den sidste del af Vinterpakken, der handler om indretningen af fremtidens europæiske elmarked. Det er stadig forhåbningen, at disse forhandlinger kan afsluttes inden jul.

– I sommer tog man et godt skridt mod målet om at skabe en europæisk Energiunion, da man valgte at accelerere den grønne omstilling og mindske Europas afhængighed af import af fossile brændstoffer. Nu handler det om at komme i mål med en række gode regler for et europæisk elmarked, der understøtter elektricitetens fri bevægelighed, og som dermed kan sikre billig grøn energi til de europæiske forbrugere, siger Anders Stouge.

Efter Parlamentets vedtagelse af direktiverne mangler direktiverne stadig formel godkendelse af EU-medlemslandene, før de kan træde endeligt i kraft.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer