Nyhetsartikkel

14 november 2018

NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader

NVE har sendt ut et brev til alle nettselskapene der NVE ber om innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapenes totale kostnader.

NVE vil bruke disse innspillene videre i arbeidet med å definere og beregne nye rammmevilkårsvariabler som kan brukes i kostnadsnormmodellene.

Frist for å sende innspill er 3. desember. Merk innspillene med saksnummeret 201840857, og send til nve@nve.no.
Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer