Nyhetsartikkel

08 november 2018

Vellykket gjennomføring av milepæl 10 i Elhub-prosjektet

Alle nettselskap har nå passert krav til datakvalitet og aktørgodkjenning ved milepæl 10 (M10) i Elhub-prosjektet, opplyser NVE.

Dette er viktige aktiviteter som bidrar til å sikre at Elhub og alle brukerne av Elhub er tilstrekkelig forberedt til oppstart av systemet 18. februar 2019. Bransjen har gjort en strålende innsats for å bidra til at Elhub-prosjektet blir vellykket.
Mange nettselskap mottok vedtak om tvangsmulkt for manglende overholdelse av krav til datakvalitet og aktørgodkjenning ved M10, men nesten alle klarte å rette opp avvik innen fristen 22. oktober 2018 før tvangsmulkten skulle tre i kraft. Kun tre nettselskap blir derfor ilagt tvangsmulkt for de få dagene som gikk etter fristen.

NVE skal også følge opp milepæl 11

Nettselskap og kraftleverandører skal tilfredsstille samme krav til datakvalitet ved M11 i Elhub-prosjektet som ved M10. I tillegg skal nettselskapene gjennomføre daglig rapportering av måleverdier til Elhub som samsvarer med dagens rapportering til balanseavregningen til eSett Oy. NVE har allerede varslet oppfølging av M11, og vil kunne vedta tvangsmulkt for nettselskap som ikke overholder kravene.

Kommentarer

kommentarer