Nyhetsartikkel

07 november 2018

5,8 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 44 var fyllingsgraden i norske magasin 79,7 prosent.

Denne veka gjeld artikkelen elspotområder.

Fyllingsgraden gjekk ned med 1,5 prosenteiningar mot ein auke på 0,2 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 85,5 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 65,7 prosent, medan Vest-Noreg (Elspotområde 5) hadde høgast fylling med 87,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 44 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer