Nyhetsartikkel

12 oktober 2018

Nasjonal ramme for vindkraft – ny rapport fra Statnett

Statnett publiserer nå en delrapport inn i NVEs oppdrag med Nasjonal ramme for vindkraft på land.

I rapporten «Økt vindkraftproduksjon og virkninger i transmisjonsnettet» har Statnett sett på forskjellene i flyt, flaskehalser og nettap ved ulik geografisk plassering av nye vindkraftverk i Norge. Et premiss for analysen har vært å ta utgangspunkt i det eksisterende strømnettet, samt forsterkningstiltak som enten er under bygging eller har endelig investeringsbeslutning.

Les rapporten her.

Samleside for nasjonal ramme for vindkraft på land

Se pressemelding fra Statnett.

Kommentarer

kommentarer