Tag

Hydrologi

Juni var varm i sør, kjølig i nord

Månedsnedbøren for hele landet var 115 % av normalen. Flere stasjoner i Troms fikk mer enn 3 ganger den normale nedbøren. Et par stasjoner i Oppland, Hedmark og Trøndelag fikk under 25 % av den normale nedbøren. Juni var varm i sør, kjølig i nord. I landet som helhet lå temperaturen en halv grad over normalen, oppsummerer Meterologisk Institutt.