Nyhetsartikkel

16 juli 2018

Milliardinvesteringer i bredbåndskabler stiger

Nye tal fra Energistyrelsen viser, at der i 2017 blev investeret over 4,4 milliarder kr. i kablede netværk, mens der i samme periode er investeret cirka 1 milliard kr. i mobile netværk. Dansk Energi roser Energistyrelsen for at have offentliggjort opdelt statistik for første gang.

Nye økonomiske nøgletal fra Energistyrelsen viser, at investeringerne i digital infrastruktur igen er over 7 milliarder kr. i Danmark, hvilket ikke er sket siden 2010. For første gang får vi nu sat tal på, hvordan investeringerne fordeler sig på fastnet og mobilnet.

De nye tal viser, at investeringerne i kablede netværk er steget fra 2016 til 2017, mens de i tilsvarende periode er faldet, når det gælder mobile net. For de kablede netværk er stigningen på cirka 22 procent fra 2016, hvor investeringerne lå på cirka 3,7 milliarder kr., mens det er et fald for mobile netværk på cirka 18 procent, som der i 2016 blev investeret cirka 1,3 milliarder kr. i.

– Tallene viser klart og tydeligt, at energi- og teleselskaberne både investerer massivt og mest i kablede bredbåndsforbindelser. Det er vigtigt, hvis vi inden 2025 skal sikre alle i Danmark adgang til en digital infrastruktur i verdensklasse. Og disse investeringer vil samtidig gavne udbredelsen af 5G mobilnet, der forudsætter et fintmasket fibernet i de dele af landet, hvor 5G skal bringes i spil, påpeger Thomas Woldiderich, branchechef for telepolitik i Dansk Energi.

De nye investeringstal får også betydning for realisering af den politiske aftale som i maj blev indgået på teleområdet, og hvor fremme af investeringer er et vigtigt mål.

– Politikerne har fokus på at fremme investeringer i ny, digital infrastruktur i Danmark, og her vil adgangen til mere viden om investorerne, markedsudviklingen og teknologierne være et skridt i den rigtige retning. Det gør det muligt politisk at sætte langt mere målrettet ind for at fremme de private investeringer på både det kablede og mobile område. Her er det forskellige værktøjer, der skal bringes i spil, påpeger Thomas Woldiderich.

I andre nordiske lande har man i årevis offentliggjort detaljerede investeringstal, opdelt på forskellige typer af digital infrastruktur. Indtil i år har Energistyrelsen kun offentliggjort ét samlet tal over investeringerne på bredbåndsmarkedet, hvilket ikke har givet mulighed for mere detaljeret at følge investeringerne i digital infrastruktur i Danmark. Før nu.

– I Sverige viser statistikken, at investeringer på mobilområdet faldt betydeligt fra 2013 til 2016, mens investeringerne i kablede netværk steg markant i tilsvarende periode. Denne indsigt har danske myndigheder og politikere nu også fået med den nye statistik, og det giver vigtig viden til diskussionen om, hvordan vi skaber de bedst mulige rammevilkår for telesektorens udvikling, siger Thomas Woldiderich.

Kommentarer

kommentarer