Nyhetsartikkel

16 juli 2018

Økodesignforordning 813/2013 er innlemmet i EØS-avtalen

Den 6. juli vedtok EØS-komiteen å innlemme KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming i EØS-avtalen

Det vises til tidligere nyhet for prosessen videre med gjennomføring i økodesignforskriften.

Kommentarer

kommentarer