Nyhetsartikkel

13 juli 2018

For langt mellom ladepunktene

18.000 nye ladepunkter kommer i Oslo. Likevel er både Oslo og resten av landet i bakleksa i tilretteleggingen for elbiler, påpeker Norsk elbilforening.

Når det gjelder normallading er situasjonen verst i Rogaland. Der må i gjennomsnitt 37 elbiler dele hvert offentlig tilgjengelige ladepunkt av denne typen, skriver Dagsavisen.

Deretter følger Hordaland og Vest-Agder med henholdsvis 33 og 30 elbiler per offentlig tilgjengelige normalladepunkt, viser utregninger gjort av Norsk elbilforening.

Hvor mange slike ladepunkter burde det ha vært, Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening?

– Ved normallading bør det være ett offentlig tilgjengelig ladepunkt per ti elbiler.

400 biler må dele
Hurtigladerne er det enda lenger mellom. I Oslo må 400 elbiler konkurrere om hver offentlig tilgjengelige hurtiglader.

Deretter følger Akershus og Rogaland med henholdsvis 314 og 190 elbiler per offentlig tilgjengelige hurtiglader.

– Ved hurtiglading bør det være ett offentlig tilgjengelig ladepunkt per 100 elbiler, sier Haugneland.

Det lave antallet offentlig tilgjengelige ladestasjoner, rimer dårlig med politikernes målsetting. De vil at alle biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Nå har vi om lag 1.300 offentlig tilgjengelige hurtigladepunkter i hele landet. Det må bygges 1.500 i året hvis vi skal klare å komme i rute for 2025, sier Haugneland.

Regnestykket blir et helt annet når det gjelder hjemmelading.

– Da er behovet tilnærmet én til én. Det tilsier at vi må få nær én million hjemmeladepunkter fram mot 2025, fortsetter Haugneland.

Hvor mange slike ladepunkter det er i dag, er uklart, men det totale antallet elbiler er så langt vesentlig lavere, om lag 170.000.

30,7 mill. i støtte
Sammenlignet med det totale behovet, er de 18.000 nye hjemmeladepunktene som er på gang i Oslo, en dråpe i havet. Men Haugneland mener like fullt at initiativet som ligger bak, er et eksempel til etterfølgelse.

Det var 1. juni i fjor at Oslo kommunes støtteordning for ladepunkter i borettslag ble iverksatt. Siden er det gitt 340 tilsagn om totalt 30,7 millioner kroner i støtte fra kommunens klima- og energifond. Tilsagnene muliggjør installering av vel 18.000 nye ladestasjoner, opplyser Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Tilsagnene har en varighet på to år. Den tidsfristen har Gartnerløkka garasje- og gårdsromsameie overholdt med klar margin.

– 81 av totalt 164 parkeringsplasser har nå fått ladepunkt, og det er lagt opp til at resten av parkeringsplassene kan koble seg på framover, hvis beboerne ønsker det, forteller Henrik Svalheim, prosjektleder og nestleder i garasje- og gårdsromsameiet.

Totalt er det investert drøyt 2 millioner kroner i det nye ladeanlegget, hvorav 400.000 kroner er støtte fra Oslo kommune.

– Vi gjennomførte en undersøkelse på nett, og den viste at veldig mange av beboerne ønsket seg lademuligheter. Folk er ikke interessert i fossilbiler lenger etter som de er blitt så vanskelige å bruke i Oslo. Mange av dem som bor her har allerede elbil eller har planer om å kjøpe det. Vi begynte derfor å planlegge for dette ladeanlegget etter sommeren i fjor, forteller Svalheim.

– Hvor mye måtte hver enkelt betale selv for å få dekket kostnadene?

– Rundt 24.000 kroner, men dette tror vi er en lur investering, også ved videresalg av tilhørende bolig.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), håper nå enda flere vil gjøre som Gartnerløkka garasje- og gårdsromsameie.

– Jeg vil oppfordre alle borettslag i byen til å gå sammen og legge til rette for ladepunkter i garasjer og på parkeringsplasser. Det er enklere, billigere og ikke minst mer effektivt for strømnettet om man går sammen om å legge til rette for ladepunkter, sier hun.

– Bør gjøres nasjonal
Petter Haugneland i Norsk elbilforening, mener det bør tenkes i enda større baner.

– Støtteordningen Oslo har for borettslag mener vi er en stor suksess der man får tilrettelagt for veldig mange hjemmeladepunkt. Den bør Enova kopiere og gjøre nasjonal, sier han.

– Oslo har jo midler til slik støtte i og med klima- og energifondet sitt. Andre kommuner har ikke lignende fond og er derfor avhengige av andre støtteordninger for å få fortgang i utbyggingen av ladepunkter.

– Hva kan skje hvis det ikke blir bygd nok ladepunkter?

– Da vil salget av elbiler bremse opp. Nok ladepunkter er helt avgjørende for å kunne nå målsettingen for 2025.

Kilde: Dagsavisen

 

Kommentarer

kommentarer