Nyhetsartikkel

14 juli 2018

Energiaftalen er godt nyt for elbilsalget

Med energiaftalen afsættes der 500 mio. kr. over fem år til grøn transport. Dansk Elbil Alliance er glade for, at der er blevet lyttet til branchen og ser frem til samarbejdet om udmøntningen af puljen samt den kommende klimastrategi.

Der er i dag indgået energiaftale mellem regeringen og alle Folketingets partier. Energiaftalen indebærer blandt andet, at der afsættes en pulje på 100 mio. kr. om året til grøn transport fra 2020 og frem til 2024, dvs. i alt 500 mio. kr.

– Partierne har lyttet til branchen og prioriteret den grønne transport i energiaftalen. Det er godt nyt for elbilerne og en anerkendelse af, at elektrificeringen af transporten er vigtig. Vi ser frem til at fortsætte den gode dialog med aftalepartierne om, hvordan vi får mest mulig CO2-besparelse i transporten for de 500 mio. kr., siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Puljen til grøn transport skal udmøntes af partierne i efteråret 2018 på baggrund af et oplæg fra regeringen.

– Vi har en række forslag til, hvordan de 500 mio. kr. kan forstærke den positive udvikling, som elbilsalget allerede er inde i. Eksempelvis har vi sammen med 14 store virksomheder foreslået en grøn firmabilskat, hvor medarbejdere med grønne firmabiler, som for eksempel elbiler, betaler en lavere firmabilskat. En grøn firmabilskat kan finansieres gennem puljen, siger Lærke Flader.

Efter sommerferien fremlægger regeringen desuden en klimastrategi, som også vil have fokus på grøn transport. Her vil der være mulighed for yderligere initiativer, som fremmer elbiler.

Elbil-relevante initiativer i Energiaftalen

  • Pulje på 100 mio. kr. om året i årene 2020-2024, i alt 500 mio. kr. til grøn transport.
  • Afgiftslempelse på 4 øre/kwh i 2019 stigende til 14 øre/kwh i 2025,  det svarer til 500 kr. for en almindelig elbils årlige elforbrug i 2025 (med en flad afgift).
  • Forbedret energimærkningsordning, som forhåbentlig vil det betyde, at elbiler også får et energimærke.
  • En havvindmøllepark og hensigter om 2 mere, så el til elbiler bliver grønnere.
  • Flere midler til forskning. 500 mio kr. til EUDP og 80 mio. kr til Innovationsfonden i 2020, stigende til 1 mia kr. i 2024.
  • Smart og fleksibelt energisystem (test af regulatoriske frizoner, udvikling af en markedsmodel 3.0, analyse af tarifområdet ift. at sikre fleksibelt forbrug, afbrydelige el-kunder, dynamiske elafgifter undersøges, mm.)

Kommentarer

kommentarer