Nyhetsartikkel

10 juli 2018

Løyve til ny 132 kV kraftleidning på Voss

NVE gjev løyve til Voss Energi Nett for å bygge en ny 11,5 km lang 132 kV kraftleidning mellom Kjønnagard transformatorstasjon og Myrkdalen koblingsstasjon i Voss kommune i Hordaland fylke.

NVE meiner at tiltaket er viktig for å sørge for tilstrekkelig effekt inn til Myrkdalen og legge til rette for den utviklinga som planleggast for skidestinasjonen. Leidninga skal følgje ein trase i Myrkdalen. Leidninga vil være synlig frå viktige friluftsområder og hus. Val av trase gjer at eit attraktivt hekkeområde for rovfugl i liten grad berøres og leidningen leggas lengst mulig bort frå bustadfelt på Framnesli. NVE har i konsesjonen satt vilkår til utforming av leidninga og gjennomføring av anleggsarbeidet for å redusera verknadene til eit minimum.

Les meir om løyvet her

Kommentarer

kommentarer