Nyhetsartikkel

10 juli 2018

Nær 20 prosent prisøkning på elektrisitet fra mai til juni

Produsentprisindeksen (PPI) økte 2,2 prosent fra mai til juni. En kraftig økning i elektrisitetsprisene var den viktigste årsaken til oppgangen.

Elektrisitetsprisene i produsentprisindeksen (PPI) økte 19,4 prosent fra mai til juni, noe som er en relativt kraftig prisøkning. Dette skyldes både høyere spot-pris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool og økte priser til norske husholdninger. Les mer om hvor mye husholdningene må betale i konsumprisindeksen. Flere ting har preget kraftmarkedet den siste perioden. Rask snøsmelting tidligere i år førte til lavere priser på våren. I juni har perioder med varmt vær og mangel på nedbør sannsynligvis påvirket prisene. I løpet av juni gikk fyllingsgraden i norske vannmagasin fra å være på et normalt nivå for denne tiden av året til ett lavere nivå enn medianen for perioden 1990-2017.

Det er ikke uvanlig at indeksen for elektrisitet svinger fra måned til måned som igjen skyldes blant annet at spot-prisene på Nord Pool beveger seg mye. Men ser man på indeksen for elektrisitet på litt lengre sikt, må man tilbake til 2011 for å se elektrisitetspriser på høyere nivå enn i juni 2018. Det samme gjelder den månedlige systemprisen ved Nord Pool.

I tillegg til høyere elektrisitetspriser bidro også høyere priser på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter til den samlede oppgangen i PPI.

Figur 1. Prisindekser, 2015 = 100
Figur 1. Prisindekser, 2015 = 100Jan. 2013Jan. 2014Jan. 2015Jan. 2016Jan. 2017Jan. 2018255075100125150175200225Kilde: Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå.Des. 2013● PPI totalt: 113,7

Figur 1. Prisindekser, 2015 = 100

Kraftforsyning PPI totalt
Jan. 2013 135.5 108.5
Feb. 2013 133.4 109.1
Mar. 2013 143.8 110.1
Apr. 2013 147.5 110.3
Mai 2013 129.7 107.9
Jun. 2013 123.5 107.7
Jul. 2013 124.5 110.4
Aug. 2013 126.2 111.4
Sept. 2013 133.1 112
Okt. 2013 136.3 111.3
Nov.2013 134.1 111.9
Des. 2013 127.9 113.7
Jan. 2014 127.9 114.2
Feb. 2014 120.3 113.4
Mar. 2014 110.9 110.1
Apr. 2014 105.1 109.6
Mai 2014 103 108.6
Jun. 2014 100.3 109.1
Jul. 2014 110.8 108.5
Aug. 2014 117.3 107.7
Sept. 2014 124.5 107.7
Okt. 2014 116.1 107.5
Nov.2014 116.9 104.5
Des. 2014 126.5 104.8
Jan. 2015 122.5 100
Feb. 2015 117.5 102.1
Mar. 2015 108.8 103.5
Apr. 2015 107 103.5
Mai 2015 99.6 103.4
Jun. 2015 82.8 103.7
Jul. 2015 71.1 101.4
Aug. 2015 79.7 97
Sept. 2015 89.3 96.8
Okt. 2015 104.4 97.4
Nov.2015 114.5 97.8
Dec. 2015 102.8 93.4
Jan. 2016 140.6 89.3
Feb. 2016 110.2 86.9
Mars.2016 115.9 88
Apr. 2016 115.7 88.7
Mai 2016 117.2 91.1
Jun. 2016 126.9 93.7
Jul. 2016 124.3 94.1
Aug. 2016 122 92.4
Sept. 2016 122.6 91
Okt. 2016 145.4 93
Nov.2016 166.9 95.3
Des. 2016 146.2 100.2
Jan. 2017 140.9 100.5
Feb. 2017 143.2 103.3
Mar. 2017 140.4 102.2
Apr. 2017 137.8 100
Mai 2017 137.9 99.2
Jun. 2017 126.4 96.7
Jul. 2017 130.3 95.7
Aug. 2017 133.2 96.1
Sept. 2017 146.1 98.9
Okt. 2017 137.8 101.3
Nov.2017 153.5 104.6
Des 2017 154.5 107.6
Jan. 2018 158.3 110.9
Feb. 2018 177.4 108.1
Mar. 2018 190.4 108.7
Apr. 2018 178.1 112.3
Mai 2018 164.7 113.6
Jun. 2018 196.7 116.1

Oppgang i industrien

Prisene på norske industrivarer steg samlet sett med 1,1 prosent fra mai til juni. Dermed fortsetter oppgangen vi har sett den siste tiden, og sammenlignet med juni i fjor har prisene i industrien steget 8,5 prosent. Fra mai til juni var det spesielt petroleumsprodukter og metaller som trakk opp industrien. Dersom man ser bort fra petroleumsprodukter og metaller gikk prisene i industrien ned 0,5 prosent den siste måneden. De samme to industrinæringene har vært viktige for den samlede prisveksten i industrien de siste tolv månedene.

Fra mai til juni falt prisene i næringsmiddelindustrien 1,1 prosent. Her var det noe ulik prisutvikling på de ulike næringsmidlene, men spesielt fisk og fiskevarer, som er viktige både på norsk marked og eksportmarkedet, trakk ned.

Figur 2. Prisindekser, 2015 = 100
IndeksFigur 2. Prisindekser, 2015 = 100Jan. 2013Jan. 2014Jan. 2015Jan. 2016Jan. 2017Jan. 20189095100105110115120Kilde: Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå

Kommentarer

kommentarer