-Staten har et omfattende eierskap og eier blant annet en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. Forrige gang vi la frem en eierskapsmelding var for fire år siden. Nå ønsker vi å utvikle eierskapspolitikken videre, sier Røe Isaksen.

Den nye eierskapsmeldingen skal legges frem for Stortinget i løpet av 2019.

-Ved å videreutvikle eierskapspolitikken, kan vi få enda mer ut av statens penger investert i det statlige eierskapet. I den kommende meldingen vil vi gi selskapene tydelige mål og mandat for hva de skal gjøre videre, og frihet til å finne den beste veien til målet, sier han.

Regjeringen ønsker å videreføre en forutsigbar eierskapspolitikk basert på fastlagte prinsipper for statlig eierstyring.

-Målet er å være internasjonalt ledende på statlig eierutøvelse også i tiden fremover, sier Røe Isaksen.

Arbeidet med den nye meldingen vil være en bred prosess hvor selskapene i statens portefølje, aktører i næringslivet og ulike organisasjoner blir spurt om å komme med innspill.

Etter sommeren vil politisk ledelse holde møter med arbeidslivsorganisasjoner og aktører i kapitalmarkedet.

Næringsministeren inviterer dessuten alle som har interesse for eierskapspolitikk og statlig eierskap til å komme med innspill til postmottak@nfd.dep.no.

Staten som eier

  • Staten er en stor eier i Norge med eierandeler i 75 selskaper, hvor det jobber 300.000 personer.