Nyhetsartikkel

18 juni 2018

Elnetselskaber vil i fremtiden efterspørge fleksibilitet

Vind- og solenergi kan levere mellem 0 og 100 procent af elforbruget, så der er behov for fleksibilitet. Omkring 90 procent af den nye el-kapacitet bliver leveret ind på de lokale distributionsselskabers elnet, så de har en nøglerolle.

Flere og flere lande i Europa vil i de kommende år opleve, at vindmøller og solceller nogle dage dækker tæt på nul procent af elforbruget – og i andre perioder leverer, hvad der svarer til 100 procent eller måske mere af elforbruget, skriver intelligent energi.

– I Storbritannien har vi i juni oplevet ni dage uden vindproduktion. Vi har brug for fleksibilitet i alle led, konstaterer analytikeren Diego Marquina fra Bloomberg New Energy Finance og pointerer, at produktion, forbrug, elnet, markeder og lagring skal svinge sammen for at få systemerne til at hænge sammen.

Men hvordan får vi understøttet forretningsmodellerne for fleksibilitet og styrket business casen? Er det system- og transmissionsselskaberne (TSO’erne) eller elnetselskaberne (DSO’erne), der skal spille den afgørende rolle i forhold til at understøtte udviklingen af forretningsmulighed og aktivering af fleksible kunder og kommercielle aktører i elsystemet?

På Energy Fleksibility Forum i København i denne uge har branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Intelligent Energi i diskussion med den hollandske TSO, TenneT, argumenteret for at holde fokus på at understøtte – en ofte svag – business case ved at anvende den infrastruktur, DSO’erne i bl.a. Danmark allerede har i bestræbelserne på at aktivere fleksibilitet hos familier og virksomheder.

TenneT tilskriver DSO’ernes efterspørgsel meget begrænset omfang, mens balanceansvarlige vil være dominerende i efterspørgsel.

– Elnetselskaberne har med data fra de fjernaflæste elmålere mm. indsigt i, hvor i nettet, det kan betale sig at afkoble/flytte elforbruget til andre tidspunkter. De samme selskaber har også en masse data på, hvor i distributionsnettet en stor del af vindmølle- og solcelleproduktion kommer ind, og hvor elbiler bliver tilsluttet, påpeger Helle Juhler-Verdoner.

Hvis man som TenneT efterspørger fleksibilitet i en rendyrket topdown-tilgang, øges fleksibilitetsudfordringen, fordi det akutte behov for investeringer i distributionsnettet øges, påpeger Helle Juhler-Verdoner.

– Det er en vigtig del af business casen, at netselskaber skal undgå eller udskyde investeringer mod, at de honorerer den fleksible kunde eller kommercielle aktør over elnettariffen, siger hun.

Fra hardware til software
På Energy Flexibility Forum er Helle Juhler-Verdoner blevet lettere provokeret af fokusset i et indlæg fra TenneT, der er TSO i Holland og dele af Tyskland. Grundtonen fra TSO-side er, at flere kabler og eksisterende markeder klarer det meste.

– Vi investerer i udlandsforbindelser og dermed fleksibilitet. I Holland skal vi udfase kul- og gaskraft, så i de kommende år får vi nye producenter og ny fleksibilitet, men vi ser ikke udfordringer på time- og dagsbasis, lyder det fra elmarkedsanalytiker Anton Tijdink fra TenneT, der samarbejder med de hollandske DSO’er om at håndtere lokale flaskehalse og i øvrigt er i gang med at lave en ’Flexibility Monitor’ for at få overblik over, hvor meget fleksibilitet, der egentlig er i det hollandske elsystem.

Mathilde Lallemand, der er strategisk rådgiver i TSO-samarbejdet ENTSO-E, tager også udgangspunkt i grænseoverskridende kabler og markeder, men hun understreger, at der er behov for et tættere samarbejde mellem TSO’er og DSO’er for at gøre elnettet mere intelligent:

– Vi skal integrere lokale initiativer med de markedsløsninger, der er. Der er meget fleksibilitet med handel på tværs af grænser. Fremover flytter en del af fokus sig fra hardware mod software, og i den proces er det vigtigt, at vi ikke skaber et fragmenteret billede. Elsystemet skal hænge sammen fra grænseoverskridende connectorer til de lokale net. Det er visionen, siger Mathilde Lallemand.

Nødvendigt at pulje større summer
Ifølge Helle Juhler-Verdoner er der fare for, at de europæiske TSO’er via top-down superplatforme undergraver business casen for markedsaktørerne og ikke vil favne behov hos disse.

– Forbrugsfleksibilitet skal aktiveres for at understøtte den elektrificering, som er grundlaget for den grønne omstilling. Det vil kræve flere investeringer i elnettet på længere sigt, men vi skal undgå unødige investeringer og investeringer, der kan udsættes. Netop her ligger en stor del af de penge, der kan bruges til at honorere kunden eller den kommercielle aktør, der kan pulje kundernes fleksibilitet fra mindre enheder som elbiler og varmepumper, siger Helle Juhler-Verdoner, der finder det nødvendigt – som foreslået af EU-Kommissionen – at have et fælles EU-koncept, der styrker aggregatorernes rolle med henblik på at pulje mange små værdier/fleksibiliteter sammen til større summer, der kan gøre en forskel.

EU-Kommissionen ser perspektiver i større forbrugerfleksibilitet og efterlyser bl.a. derfor en stærkere, officiel stemme fra DSO’erne. Som en del af den fremlagte energipakke Clean Energy for All Europeans er der derfor ved at blive etableret en ny DSO-enhed, der kan samle input fra netselskaberne og lobbyorganisationer som smartgrid-foreningen EDSO.

– Det er DSO’erne, der integrerer den nye vedvarende energi. Ca. 90 procent af den nye kapacitet går ind på de lokale elnet, og elektrificeringen af transport og bygningers varme- og kølesystemer foregår også lokalt, siger politisk rådgiver Aura Caramizaru fra brancheorganisationen EDSO og fastslår, at der er vigtigt, at elnetselskaberne under dette pres ikke blot investerer blindt i kabler, men animeres til at satse på mere intelligente løsninger.

– Og så et det vigtigt, at DSO’er og TSO’er koordinerer deres indsats, understreger Aura Caramizaru.

Blackout-angsten er borte
Helen Steiniger, der er rådgiver i det tyske energiselskab Next Kraftwerke, der aggregerer grøn elproduktion og fleksibelt forbrug, mener, at omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi går rigtig godt:

– Vindmøller og solceller blev år tilbage modtaget med angst for blackouts, men på baggrund af over ti års erfaringer kan vi konstatere, at vi ikke har haft et eneste udfald på grund af vind og sol. Systemet virker! Hvis vi kan aktivere lokale markeder for fleksibilitet, så kommer der kommercielle løsninger, og så kan vi også fremover sige ’ro på’, lyder det fra Helen Steiniger på Energy Flexibility Forum.

Kilde ienergi.dk

Kommentarer

kommentarer