Nyhetsartikkel

30 mai 2018

Skellefteå Kraft investerar i Northvolt

Skellefteå kraft inleder ett samarbete med Northvolt vilket innebär en partnerinvestering om tio miljoner euro. Investeringen är villkorad av att kommunfullmäktige i Skellefteå godkänner partnerskapet.

– Northvolts ambition är att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle. Batterier är nyckeln till omställningen och Skellefteå Kraft kommer att vara en viktig strategisk partner i arbetet med att utveckla lösningar för energilager. Vår målsättning är att utveckla världens grönaste batteri med hjälp av den förnybara energi vi får från Skellefteå Kraft. Dessutom kommer vi att återvinna energin som skapas i fabriken och därmed skapa ett grönt ekosystem kring produktionen, säger Peter Carlsson, grundare och vd, Northvolt, i ett pressmeddelande.

Skellefteåkraft uppger också att samarbetet innebär möjligheter till flera olika strategiska projekt, även med andra bolag som Northvolt samarbetar med.
– ABB är sedan tidigare en industriell partner till Northvolt och vi kommer nu tillsammans att driva ett antal projekt i syfte att utveckla energimarknaden, bland annat utveckling av energilager för vindkraft, säger Hans Kreisel, koncernchef för Skellefteå Kraft.

Kommentarer

kommentarer