Nyhetsartikkel

03 mai 2018

7 milliarder svenske kroner i overskudd i Vattenfall etter årets tre første måneder

Delårsrapport för januari–mars 2018

Finansiell utveckling januari–mars 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 11 % till 44 328 MSEK (40 112).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade till 9 359 MSEK (8 408).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 6 975 MSEK (6 091).
 • Periodens resultat uppgick till 4 158 MSEK (3 829).
 • Årsstämman beslutade om en utdelning på 2 000 MSEK, för räkenskapsåret 2017.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 38 för definitioner av Alternativa nyckeltal.

Viktiga händelser januari–mars 2018

 • Högre total elproduktion som en följd av ökad vattenkraftproduktion.
 • Stark utveckling inom försäljningsverksamheten.
 • Minskad produktion och lägre marginaler för kol- och gaseldad kraftproduktion.
 • Vinnande bud för den första havsbaserade vindkraftsparken utan statligt stöd, Hollandse Kust Zuid 1 & 2 i Nederländerna.
 • Installation av ett vindkraftverk i Aberdeen med världens största turbinkapacitet och innovativa fundament.
 • Stabil leveranssäkerhet till följd av förebyggande underhåll och investeringar i näten.

Presskonferens
Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor i Solna.  Gunnar Groebler, chef för affärsområdet Wind, presenterade projektet Hollandse Kust Zuid, världens första havsbaserade vindkraftspark utan statligt stöd, som Vattenfall nyligen vunnit kontraktet till att bygga i Nederländerna.

Inspelad version av presskonferensen (på engelska)
Les også delårsrapporten
https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/finans/delarsrapporter/2018/q1_2018_rapport.pdf

Kommentarer

kommentarer