Nyhetsartikkel

30 april 2018

Solceller smelter bort snø

Solenergi Fusen AS har de siste årene utviklet en teknologi som gjør at man kan bruke solcellene på taket til å smelte snø.

Det første anlegget ble montert hos Asko på Kaldbakken før vinteren 2016/2017. Da fikk Solenergi Fusen bevist at det fungerer. Før vintersesongen 2017/2018 ble det montert et anlegg på enda et tak.

– Nå har vi fått en ordentlig snøvinter i Østlandsområdet, og systemet har fått kjørt seg, og det fungerer prikkfritt, sa daglig leder Tor Christian Tuv i Solenergi Fusen i et intervju med Østlandsendingen i forrige uke.

Solcellepaneler delvis avsmeltet med Innos Weightwatcher. Foto: FUSen

 

Solenergi Fusen har sammen med Innos AS laget dette systemet, som ifølge selskapene er unikt i verdenssammenheng. Systemet kjører strøm tilbake til solcellene når man ønsker å smelte snø.

– Solcellene på taket kan produsere kraft om våren, sommeren og høsten, og de samme panelene kan brukes som varmekabler om vinteren, sier Tuv.

– Systemet viser også aktuell snølast på taket i kilo per kvadratmeter, noe som kan hjelpe driftspersonellet til å ta beslutningen om når det er nødvendig å smelte snøen.

– Gitt at du har et tak som tåler en belastning på 250 kg per m2. Når du har kommet opp til 200 kg, og det er meldt mer snø, så kan Weightwatcher, som vi kaller systemet, slås på og smelte ned snølaget på taket til 100 kilo per m2, hvis det er det som trengs, sier Tuv.

– Da er det bare å la Weightwacher stå på til snømengden på taket har kommet ned til ønsket nivå. Deretter er det bare å vente til det kommer mer snø eller at våren kommer.

 

Solcellepaneler dekket av snø før smelting. Foto: FUSen

 

– På store tak kan det å rydde bort snøen være en vanskelig jobb. Man må bruke snøfreser og kaste snøen mange ganger. Snøfresing og måking er noe som blant annet kan føre til lekkasjer i taket, sier Tuv.

– Med Weigthwatcher får driftsavdelingen det lettvint. Når det blir for mye snø, så vrir de bare om på en bryter, sier Tuv.

De aller fleste byggene som skal stå i 2050, er allerede bygd. Med klimaendringene og økte snømengder er det et alternativ å rive mange av disse byggene, eller å oppgradere dem med dyre og tunge tiltak for å forsterke bygget, slik at de tåler de økte snølastene som kommer med klimaendringene.

– Å bruke Weightwatcher i kombinasjon med solceller er en løsning som er levetidforlengende for gamle og gode bygg, og man slipper å gjøre dyre tiltak på dem, sier Tuv.

 

Display i kontrollrom som viser snølast på tak. Foto: FUSen

 

– Vi tenker at dette må være spennende for veldig mange byggeiere. Det finnes mange tusen bygg som er gamle og har problemer på grunn av klimaendringene. Nå har klimaet blitt slik at det kan komme veldig mye snø i et kort tidsrom, i motsetning til tidligere år hvor snøen kom jevnt og trutt gjennom hele året, sier Tuv.

– Vi mener det er interessant for mange byggeiere å se nøye på denne teknologien, hvor de får et solkraftverk som lager ren energi om sommeren, samtidig som de får fjernet et snøproblem som kommer til å bli større fremover, sa Tuv.

Kommentarer

kommentarer