Nyhetsartikkel

30 april 2018

Skagerak Arena kan få solcelleanlegg på 5 330 m2

Et solcelleanlegg på 840 kWp kan snart være en realitet på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd i Skien. Norges største batteri skal kobles til solcelleanlegget, og dette gjør det mulig å utnytte overskuddsenergi fra idrettsarenaen.

Pilotprosjektet Skagerak Energilab er et samarbeid mellom Skagerak Energi, Odds Ballklubb, og Kontorbygg AS.

Solenergi skal gi strøm til flomlysene på Skagerak Arena.

– Når flomlysene skrues på en kampdag, tidobles strømforbruket sammenlignet med hva som er normalt. Gjennom dette prosjektet skal vi se på hvordan det er mulig å utnytte den ekstra energien vi får gjennom solcelleanlegget til å utjevne slike effekttopper, sier konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi, Kristian Norheim, i en pressemelding.

Batteri med kapasitet på 1 000 kWh
Batteriet skal brukes til døgnlagring, og lagring for å ta effekttopper, sier sivilingeniør Henrik Landsverk i Skagerak Nett til Tekniske Nyheter.

– Bruksområdet blir mangfoldig, som øydrift, reservekraft/nødstrøm, fleksibel ressurs, spenningsstøtte, reaktiv effekt-kompensering, fasebalansering etc.
Nettinvesteringer kan bli rimeligere

Strømnettet dimensjoneres normalt for de tidspunktene hvor belastningen er størst, men med smarte løsninger som bidrar til å ta ned disse såkalte effekttoppene, kan nettinvesteringene bli rimeligere.

– Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Det betyr en storstilt elektrifisering av samfunnet. Der ligger det store muligheter for oss som leverer grønn og fornybar energi, men også noen utfordringer. Mer bruk av strøm vil også kreve oppgraderinger av strømnettet. Da er det veldig interessant for oss å se hva vi kan oppnå gjennom alternative løsninger som dette, sier Norheim.

Ideen til solcelleanlegget var det Odds daglige leder Einar Håndlykken som fikk. Han koblet på Odds mangeårige samarbeidspartner Skagerak Energi og Kontorbygg AS, som eier deler av bygningsmassen.

– Det startet med en vill idé. Taket lå jo der. Det må kunne brukes til noe, tenkte jeg. Jeg håper dette kan inspirere andre fotballklubber, men lærdommene vil være nyttige for alle med store tak, og dem som skal utvikle energisystemet vårt, sier Håndlykken.

Siden 2013 har Odd hatt som ambisjon å være Norges mest miljøvennlige klubb, og de har også gjennomført en rekke andre energi- og klimatiltak. Regningen for prosjektet deles mellom Skagerak Energi og Enova. Prosjektet har tidligere fått konseptutredningsstøtte fra Enova, slik at aktørene sammen kunne se på mulighetene for, og hvordan, et slikt prosjekt best kunne rigges. Utredningen viste at dette ville bli et kostbart prosjekt, så det var først da Enova nylig ga beskjed om at de ville støtte prosjektet med 14 millioner kroner at Skagerak Energi kunne gå videre med ideen.

– Energikjeden er i endring, og det skjer innen både produksjon, lagring og distribusjon. Vi velger å se på endringene som muligheter, snarere enn mørke skyer som truer vår eksistens. Derfor jobber vi med endringene og ikke mot dem. Skagerak Energilab er et viktig prosjekt for oss, og med støtten fra Enova på plass er vi et stort skritt nærmere realisering, sier Norheim, som understreker at NVE må gi dispensasjon for at støtten fra Enova skal utøses. Styret må også gi sin endelige tilslutning før det første av de tre tusen solcellepanelene kan legges.

Solcelleanlegg Skagerak Arena

Areal: 5 330 m2
Installert effekt: 840 kWp
Produksjon normalår: 660 000 kWh
Spesifikk ytelse: 786 kWh/kWp
Energilager Kapasitet: 1 MWh
Effekt: 800 kW

Dette er cirkatall.

Kilde: Skagerak Energi AS

Kommentarer

kommentarer