I avslagsvedtaket fra 2017 fant Olje- og energidepartementet at utbyggingen ville medført ulemper for landskap, friluftsliv og naturmangfold. Prosjektene har også en relativt høy utbyggingspris når nettkostnader er inkludert, samtidig som kraftproduksjonen ville være uregulerbar. Vurderingen av at de samfunnsmessige fordelene ved vannkraftverkene er mindre enn skader og ulemper er nå opprettholdt.

Etter en gjennomgang av klagen på departementets vedtak finner en ikke at saken står i en annen stilling nå enn da avslaget ble fattet.