Nyhetsartikkel

20 april 2018

Glencore Nikkelverk vant Sørlandets Energipris

– Det er mange som er dyktige på energieffektivisering på Sørlandet, så det å vinne Sørlandets Energipris er ekstra gjevt for oss. Anerkjennelsen er motiverende for det videre arbeidet med smart energibruk, og inspirerer til å sette enda høyere mål for fremtiden, sier direktør for Operational Excellence i Glencore Nikkelverk, Kai Johansen.

Basert på nominasjoner fra fagfolk i ulike bransjer valgte en fagjury fra LOS Energy ut de beste på Sørlandet innen smart energibruk. Treforedlingsbedriften Huntonit AS, iskremprodusenten Hennig Olsen og betongelementprodusenten Contiga var blant de nominerte, men ble utkonkurrert av Glencore Nikkelverk i finalen av Sørlandets Energipris.

Utgjør en vesentlig forskjell
Glencore Nikkelverk har satset systematisk på energieffektivisering og energiledelse siden 2013. Johansen trekker frem de ansatte som driveren for at Glencore Nikkelverk har lykkes i sin satsing.

– Vi har et kompetent og engasjert energiteam som bidrar til å identifisere og gjennomføre avdelingenes energitiltak og til videreutvikling av vårt energiledelssesystem. Det er de ansatte som er ute i driften som har førstehåndskjennskap til hvor vi sløser mest energi – så det er viktig at de har eierskap til dette. Det er summen av alle små forbedringer som til slutt utgjør en vesentlig forskjell. På bare litt over fire år har vi redusert energiforbruket betydelig, samtidig har vi forbedret både produktkvaliteten og stabiliteten i prosessene våre, sier Johansen.

 

LOS Energy – 19-04-2018 10:12 CEST

Operational Excellence, Kai Johansen (t.v) og økonomidirektør Jørn Jacobsen (t.h) i Glencore Nikkel mottok prisen på vegne av alle de ansatte. Her under overrekkelsen sammen med adm.dir i LOS Energy, Atle Knudsen.

 

 

Bærekraftig verdiskapning
Sørlandets Energipris skal gå til en virksomhet som er blant de beste på Sørlandet innen energieffektivisering og energiledelse. I fagjuryens begrunnelse er det lagt vekt på at bedriften har jobbet systematisk med dette over flere år og oppnådd vesentlige energibesparelser, samtidig som de har skapt gode ambassadører blant de ansatte.

– Glencore Nikkelverk er en ærverdig bedrift som bygger på over hundre år gamle tradisjoner på Sørlandet, men som har lykkes med å utvikle en konkurransedyktig virksomhet i et krevende internasjonalt marked. Raffineringverket har over flere år satset systematisk på grønn og bærekraftig verdiskapning, og implementert flere tiltak for å redusere sitt energiforbruk. Ledelsen har hele veien vært dyktig til å skape internt engasjement og forståelse for at det er viktig å jobbe med energieffektivitet og energiledelse blant de ansatte. Dette er en viktig forutsetning for at de har lykkes i sin satsing, og at de har gode resultater å vise til. Glencore Nikkelverk er en verdig vinner av Sørlandets Energipris, sier administrerende direktør i LOS Energy og juryformann, Atle Knudsen.

Om LOS Energy

  • Kjernevirksomheten til LOS Energy er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med rundt 75 ansatte i Oslo, Södertälje, Kristiansand, Gøteborg og Arendal.
  • Selskapet er en av de ledende energileverandørene i Norden med ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • I flere år har virksomheten toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
  • LOS Energy tilbyr 100 % fornybar energi-garanti til alle oppdragsgivere.

Om Glencore Nikkelverk

  • Glencore Nikkelverk er et raffineringsverk i Kolsdalen utenfor Kristiansand sentrum.
  • Verket foredler nikkel, kobber og kobolt, samt mindre mengder edelmetaller som finnes i råvarene. Svovelsyre produseres som et biprodukt.
  • Med omkring 500 ansatte er nikkel- verket en av Sørlandets  største industriarbeidsplasser.
  • Verket ble grunnlagt i 1910, og ble i 2006 kjøpt av Xstrata som siden er fusjonert med Glencore.

Om Sørlandets Energipris

Sørlandets Energipris deles ut av energileverandøren LOS Energy. Kandidatene er valgt basert på nominasjoner, og det er en fagjury som utnevner vinneren. Det er fjerde gang prisen deles ut. Tidligere vinnere er blant annet Kristiansand kommune, Eramet Norway Kvinesdal og ASKO Agder.

Kommentarer

kommentarer