Nyhetsartikkel

20 april 2018

Är en stor vårflod att vänta?

I stora delar av landet ligger fortsatt mer snö än normalt. Under veckan räknar våra hydrologer med att vårfloden startar på allvar.

Under vecka 16 samt första hälften av vecka 17 förväntas flödena framför allt i små vattendrag i delar av Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län samt Västernorrlands län nå upp i klass 1-flöden. Lokalt kan flödena nå upp i klass 2-flöden.

Nuläget 2018-04-16

Vatten-snö 16 april 2018
Kartan visar snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 16 april 2018.

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Läget kan förändras
SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på varningssidan.

Kommentarer

kommentarer