Nyhetsartikkel

23 mars 2018

Vannkraft sparer oss for milliarder i flomskader

h5>NVE varsler om stor fare for alvorlig vårflom på Østlandet. Energi Norge la i dag fram tall som viser at regulerte vassdrag demper flomskader for milliarder.

– Erstatningen etter flomskader er mer enn tredoblet siden 2010. Vi dokumenterer i dag verdien av at den regulerte vannkraften gir mindre flom og færre skader, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen til kraftbransjen, til NRK.

Kraftselskapenes mulighet til å holde igjen vann i magasiner, hindrer flomskader for over 100 millioner kroner årlig bare i Telemark, ifølge en ny rapport som Multikonsult har gjort på oppdrag fra Energi Norge.

At regulerte vassdrag brukes i flomdemping er ikke nytt.

– Det nye nå er at vi har funnet en metode for å sette verdien på dette, sier Ulseth.

Det ligger nå enorme mengder snø i fjellheimen og i går gikk Norges vassdrags- og energidirektorat ut og varslet stor fare for alvorlig vårflom på Østlandet.

I fjor høst flommet nyhetsbildet over av vannskader både på Sørlandet og i Telemark: jordras, vann i kjellere og store ødeleggelser.

Kraftig økning i flomskader
Siden 2011 har de årlige forsikringsutbetalingene til flomskader nesten firedoblet seg, sammenligna med perioden fra 1980 fram til 2011, justert for prisutvikling, ifølge den nye rapporten.

– Vi mener at regulerte vassdrag kan få en enda viktigere rolle i å hindre flomskader, sier Oluf Ulseth.

Sarpsfossen, Sarpsborg kommune, Østfold 1910
KONTROVERSIELT: Å legge fosser og vassdrag i rør og demninger er kontroversielt. Dette er et arkivbilde fra 1910 av Sarpsfossen.

Foto: Anders B. Wilse

Miljøbevegelsen er som kjent kritisk til at to tredjedeler av de store norske vassdragene har blitt lagt i rør og demninger. Å legge fosser og vassdrag i rør og demninger endrer ikke bare vakker og uberørt natur, det har også konsekvenser for miljø og biomangfold, er deres argument.

Oluf Ulseth i Energi Norge ber imidlertid om like frie tøyler framover. NVE skal i løpet av de nærmeste årene vurdere om lag 300 vannkraftkonsesjoner på nytt:

– Det er mange viktige hensyn å ta, men i balansen av de mener vi verdien av flomdemping må komme tydeligere fram, sier Ulseth.

– Bidrar til økt kunnskap
Det er altså NVE som bestemmer hva vannkraftbransjen får lov til. Å ha satt en verdi på flomdempingen, synes direktør for konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby, er interessant.

Det er velkjent at reguleringer kan ha en betydelig flomskadedempende effekt. Denne rapporten som tallfester dette, vil jo kunne være med som et viktig bidrag til kunnskap når vi skal vurdere ulike hensyn, sier Flatby.

– Et bakholdsangrep

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg
BAKHOLDSANGREP: – Det kommer stadig flere bakholdsangrep på allerede verna vassdrag, under påskuddet av at dette er flomdemping, mener Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

Naturvernforbundet mener utspillet fra Energi Norge er med på å øke presset på de siste vassdragene våre.

– Den siste tiden har vi sett at det kommer stadig flere bakholdsangrep på allerede verna vassdrag, under påskuddet av at dette er flomdemping. Ny vannkraftutbygging står langt ned på lista over anbefalte fomsikringstiltak fra både fagfolk og allmenheten, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Kommentarer

kommentarer