Nyhetsartikkel

21 mars 2018

Kostnadsbesparingar i stabsfunktioner när Vattenfall förändras

Vattenfalls aviserade besparingsprogram på 2 miljarder kronor går nu in i nästa fas. En nödvändig åtgärd för att nå målet är att minska antalet anställda och konsulter inom stabsfunktionerna med totalt 1 500 heltidstjänster.

För att bibehålla konkurrenskraft och öka utrymmet för nya investeringar och satsningar meddelade Vattenfall i september i fjol att företaget ska spara 2 miljarder kronor inom stabsfunktionerna fram till år 2020.

– Det är naturligt och en viktig del av vår strategi att ständigt se över kostnader, vara effektiva och därmed öka möjligheterna till nya investeringar. Att vi nu visar ett positivt ekonomiskt resultat innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Tvärtom behöver vi ständigt bli bättre för att fortsätta vara lönsamma och växa, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

Vattenfall har under de senaste åren krympt avsevärt i storlek, främst genom försäljningen av den tyska brunkolsverksamheten. Stabsfunktionerna har däremot inte minskat i samma omfattning. Samtidigt ger digitaliseringen stora möjligheter för nya och mer moderna arbetssätt.

– Vattenfall genomgår stora förändringar. Samtidigt kräver klimatomställningen och ett ständigt föränderligt energilandskap snabbhet och moderna lösningar och därmed en organisation som är effektiv och konkurrenskraftig för framtiden, säger Magnus Hall.

Totalt omfattas cirka 1 500 heltidstjänster – varav cirka 600 i Sverige, 600 i Tyskland, 275 i Nederländerna och 25 i övriga länder där Vattenfall har verksamhet. Merparten av de som arbetar i staberna finns i Stockholm (Solna), Berlin, Hamburg och Amsterdam. Vattenfall kommer att hantera de följdverkningar som uppstår för medarbetarna på ett socialt ansvarsfullt sätt och i samråd med personalråd och fackföreningar.

Redan pågående effektiviseringsprogram, som den sedan tidigare meddelade outsourcingen av vissa funktioner som omfattar över 500 heltidstjänster, är inräknade i de 1 500 heltidstjänsterna och i besparingsmålet på 2 miljarder kronor.

Vattenfall har totalt cirka 20 000 anställda i främst Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Finland och Storbritannien.

Kommentarer

kommentarer