Nyhetsartikkel

20 mars 2018

Økning i leverandørskifter i 2017

Det ble foretatt 6 % flere leverandørskifter blant husholdningene i 4. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Økningen blant næringskundene er på hele 47 % for samme periode.

Økningen i leverandørskifter fra 2016 til 2017 er 2 % for husholdningene, mens tilsvarende tall for næringskundene er 14 %.

Prisene på spotprisavtaler for norske sluttbrukere var i snitt billigere i 4. kvartal 2017 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. I snitt var strømprisene for spotprisavtaler i hele 2017 høyere enn 2016.

I 4. kvartal 2017 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 69%. Tilsvarende har den dominerende leverandøren i næringsmarkedet 57 % markedsandel. Disse andelene har vært stabile over lengre tid

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for 4. kvartal 2017.

Kommentarer

kommentarer