Nyhetsartikkel

19 februar 2018

Industriungdom krever stortings-nei til EUs Energibyrå ACER! a

Regjeringen ønsker å gi opp selvråderetten over vår viktigste ressurs, vannkraften. De legger også opp til å bryte grunnloven for å få dette igjennom Stortinget.

Av Marlen Sandnes, ungdomstillitsvalgt på Alcoa

Dagens kraftkrevende industri er idag fortsatt prisgitt de samme konkurransefortrinnene som for 100 år siden. Trygge rammevilkår og stabile lave strømpriser. Derfor vil vårens behandling i Stortinget av Norges tilknytning til EUs energimarked gjennom energibyrået ACER være med å avgjøre fremtiden til tusenvis av arbeidsplasser, lokalsamfunn og Norge som framtidig industrinasjon. ACER vil nemlig kunne overstyre norske politikere og hensynet til norsk industri.

Vi har idag 111 000 arbeidsledige i landet og industriarbeiderungdomen er hardest rammet. Det er et skrikende behov for å skape flere arbeidsplasser og da har vi ikke råd til å ha en regjering som sår tvil om rammevilkårene som vi skal bygge framtidens industriarbeidsplasser på. Vi kan ikke leve av å selge gründerideer til google eller av å oppfinne nye måter å koke kaffi på. Skal vi ha råd til å fortsette å importere mat, klær, biler, datamaskiner, legemidler og alt annet vi nordmenn har blitt avhengige av og holde folk i arbeid, ja da må vi drive med storstilt eksportindustri. Det er det som skiller land inn kategoriene Industriland og Utviklingsland. I-landa driver med industri. U-land gjør ikke det, de prøver å utvikle industri. Hvis Norge skal fortsette å være et I-land må vi ta fortsette å satse på industrien.

EU jobber for å oppnå et grenseløst indre marked for strøm gjennom ACER, men et vindu som åpnes slipper luft begge veier. På det europeiske kontinentet er strømprisene ofte dobbelt så høye som i Norge, når norske strømpriser skal nærme seg europeisk nivå sier det seg selv at dette betyr økte strømpriser for oss. På grunn av Norges kronglete geografi vil vi kunne få Europas dyreste strømpris gjennom høy nettleie på toppen av dette.

Plasser som Sauda, Bremanger, Sunndal og Årdal er helt avhengig av hjørnesteinsbedrifter som Hydro, Elkem og Eramet. Dette gir grunnlag til høykompetente fagarbeidere, utvikling av verdensledende industriteknologi, lokal verdiskaping og enorme eksportinntekter som får AS Norge til å gå rundt.

Om Stortinget gjør som regjeringen ønsker og sier fra seg nasjonens selvråderett over kraftmarkedet vil nasjonale interesser måtte vike for EU. Da kan det europeiske energibyrået ACER bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksport kablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet, og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. Dermed vil EU sørge for at strømforsyningen i Norge ikke lenger vil kunne styres ut i fra nasjonale hensyn og dermed sette industrien vår i en svært sårbar posisjon.

Dette kan kun tolkes som en suverenitetsavståelse, ettersom at politikerne gir fra seg makten til å bestemme over norsk energipolitikk. Ifølge grunnlovens §115 krever dette et 3/4 flertall i Stortinget.

Vi industriarbeiderungdommer krever derfor at stortinget sier nei til ACER og krever at regjeringen følger grunnloven. Vi vil aldri tillate at norsk energipolitikk skal styres fra Brussel!

Marlen Sandnes,
ungdomstillitsvalgt på Alcoa

Mer info:

Arbeidsledigheten – https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned

De facto rapport om EU energiunion – http://www.de-facto.no/wp-content/uploads/2018/01/EUs-energiunion1.pdf

Kommentarer

kommentarer