Nyhetsartikkel

19 februar 2018

Analyse: Løs grundbeløb målrettet og med grønne værktøjer

Der er behov for målrettet politisk indsats over for omtrent 10.000 varmekunder med meget høje varmeregninger, når grundbeløbet udløber, viser en ny analyse fra Dansk Energi.

En betydelig del af kunderne ser ud til at kunne undgå prisstigninger med en permanent sænkelse af elvarmeafgiften.

En ny analyse fra Dansk Energi er gået i dybden med data for fjernvarmepriser for at få indsigt i konsekvenserne af bortfaldet af grundbeløbet.

Analysen viser, at det vil være nødvendigt med målrettet politisk indsats i forhold til 10.000 varmekunder, som efter grundbeløbets bortfald i 2018 kan risikere varmeregninger på over 20.000 kr. om året.

Analysen viser dog også, at et stort antal af værker vil kunne investere sig ud af problemer, hvis der opnås en permanent sænkelse af elvarmeafgiften. Hermed kan antallet af kunder, der oplever varmeprisstigninger som følge af grundbeløbets bortfald begrænses.

Vi har lavet denne analyse for at forstå problemets karakter og omfang. Det er vigtigt for at finde kloge og langtidsholdbare løsninger.

– Vi har lavet denne analyse for at forstå problemets karakter og omfang. Det er vigtigt for at finde kloge og langtidsholdbare løsninger, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi og fortsætter:

– Vores analyse peger på, at hvis man sænker elvarmeafgiften permanent, som der er bredt politisk ønske om, så kan vi reducere problemet betydeligt. Der vil stadig være varmekunder, som bliver hårdt ramt, men gruppen svinder rigtig meget, hvis man forbedrer mulighederne for at investere sig ud af problemet.

Investeringer dulmer problem

I analysen er der også undersøgt et worst case-scenarie, hvor værkerne ikke gør noget for at imødegå prisstigninger, såsom at investere i nye løsninger. I dette tilfælde ser det ud til, at 89 værker med en varmemængde svarende til 2,2 procent af den samlede fjernvarme, vil stå med en varmepris, som svarer til over 20.000 pr. år for en standardkunde. Til sammenligning lyder en årlig varmeregning for en husejer med naturgasfyr på 18.259 kr.

61 af de mest udsatte 89 værker har dog allerede fået tilladelse til at etablere en 1 MW-biomassekedel for at imødegå prisstigninger. Derudover vil en permanent nedsættelse af elvarmeafgiften kunne anspore til investering i en varmepumpe, hvilken kan være en alternativ vej til at afbøde høje varmepriser. Det efterlader dog stadig en restgruppe, hvor der skal mere til,

– Analysen viser dog også, at der vil være en restgruppe, som risikerer at stå tilbage med meget høje varmepriser, også efter mulighederne for ny investering er udnyttet. Her er der brug for målrettede indsatser i forhold til 10.000 kunder, som risikerer at stå med meget høje varmeregninger. Det vil sige en samlet varmeregning over 20.000 kr. for en standardkunde. Det skal der tages hånd om med fx gældssanering eller andre målrettede tiltag, siger Stine Leth Rasmussen.

Tryk på billedet for at åbne og se i fuld opløsning

Kommentarer

kommentarer