Nyhetsartikkel

14 februar 2018

Elbilene kan bli en del av strømnettet

På Campus Evenstad forskes det på utnyttelsen av strøm. Det siste er å gjøre elbilene en del av strømnettet. Ubrukt strøm på elbil-batteriet kan veksles tilbake til strømnettet eller boligen.

V2G står for Vehicle-to-grid, bil til gitter, rett oversatt. Det betyr i praksis at batteriene i elbiler kan levere strøm tilbake til strømnettet.

V2H står for Vehicle-to-home, hvor elbilbatteriet kan levere strøm tilbake til hjemmet.

Den tredje varianten er V2 mikro Grid, V2mG, hvor strømmen fra elbilen kan levere til en bygning, et nabolag eller en bydel, skriver Glomdalen.

Mange milliarder i etterslep
Ifølge Statnett og NVE vil det koste mange milliarder kroner å ruste opp strømnettet, det er anslått mellom 113 og 140 milliarder kroner. Dagens strømnett er bygd for å tåle svingninger, men ikke så kraftige som framtidas strømforbruk kan bli. Flere hurtigladinger av elbiler, flere hyttefelt som skal varmes opp samtidig, induksjonsovner som krever mye strøm på kort tid. Vårt strømforbruk er i endring. Staten kan bruke milliarder av kroner for å ruste nettet slik at det tåler et slikt forbruk. Eller så kan forbrukerne bidra til å utnytte strømmen som allerede er dannet.

Dette forskes det på Campus Evenstad. Her tester Statsbygg en rekke teknologiske løsninger som er nye i norsk sammenheng. De mener at V2G har et stort potensial i Norge.

– Allerede i dag kan solceller være lønnsomme for forbrukerne, og stadig flere bygninger produserer energi til eget bruk. I tillegg utvikles smarte løsninger for styring av energi- og effektbruk i bygninger og områder, og i lading av elbiler. En slik løsning er konseptet Vehicle-to-Grid (V2G), som betyr at batteriene i elbiler kan levere strøm tilbake til strømnettet, sier seniorrådgiver i Statsbygg, Zdena Cervenka, til Glomdalen.

Statsbygg eier over 2700 bygg, og ønsker å være del av en utvikling innen produksjon av strøm, og effektstyring. Derfor samarbeider de med forskere i Forskningssenteret for miljøvennlig energi for nullutslipps nabolag (FME ZEN). Ydalir-utbyggingen i Elverum er også med i ZEN.

Batteribank på Evenstad
Allerede består energisystemet på Campus Evenstad av ulike strømkilder. Solceller, flisbasert kraft- og varmeanlegg og nett utgjør strømkilder. Mens kraft- og varmeanlegg, solfangere, biokjel, elkjel er varmekilder. I tillegg har de termisk og elektrisk energilager. Energien som produseres brukes til forskjellige behov i bygningene, og til transport.

I disse dager har Statsbygg anskaffet en batteribank. Ut fra denne kan strøm styres til reservekraft ved for eksempel strømbrudd, lagring av lokalt produsert strøm, redusere effekttopper, og bidra til forsyningen på tider av døgnet det ikke produseres solstrøm.

Nå skal statsbygg altså inkludere V2G i energisystemet på Campus Evenstad. Framtidas elbiler vil ha en «tovegs ombordlader» for å kunne levere strøm tilbake til strømnettet, skriver Glomdalen.

Kommentarer

kommentarer