Nyhetsartikkel

13 februar 2018

Værfenomenet som «alltid» fører til klagestorm

Når virkeligheten blir snudd på hodet, byr det på problemer for værvarselet.

Det blir ofte en økning i klagene til Yr.no når vi har vær som tilsier at vi har inversjon på gang. Frank Holand lurer på om det blir tatt hensyn til inversjon i temperaturvarselet på Yr, og om situasjoner med inversjon kan forutsees?

Inversjon kommer av ordet invers som betyr omvendt, skriver YR.

Det er et meteorologisk uttrykk man bruker når temperaturen stiger med høyden, altså når det blir varmere i fjellet enn i lavlandet.

Inversjoner
Vanligvis vil temperaturen avta oppover i atmosfæren. Beveger vi oss oppover, til fjells eller opp i lufta med et fly, blir det som regel kaldere jo høyere vi kommer.

Men ved samme lufttrykk er kald luft tyngre enn varm luft. Hvis temperaturen i lufta nær bakken av en eller annen grunn faller, vil den kaldeste (tyngste) lufta synke ned i de laveste områdene i terrenget på grunn av tyngdekraften.

På en klar vinternatt med snø på bakken vil underlaget/snøen sende langbølget stråling ut i verdensrommet. Bakken mister varme og temperaturen i snøen faller. Lufta nær bakken avkjøles på grunn av kontakten med underlaget. Den avkjølte «tunge» lufta synker ned i de laveste områdene i terrenget; forsenkninger, daler, fjorder osv. I slike værsituasjoner vil vi da få en temperaturendring som er motsatt av det vanlige.

Når den tunge kalde lufta har lagt seg ned i de laveste områdene i terrenget, er den vanskelig å flytte på. Kommer varmere luft strømmende inn over et område som har hatt kaldt vintervær en stund, vil høyereliggende strøk kunne merke temperaturstigningen, uten at lufta kommer seg ned til de lavereliggende områdene. Her holder det seg kaldt. Det må kraftig vind til for å blande lufta slik at varmlufta også kommer seg ned til de mest skjermete lavereliggende områdene.

Kilde: Meteorologisk institutt

Danner kuldegroper
Vanligvis avtar temperaturen med høyden, men ved klarvær om vinteren avkjøles bakken og kald luft samler seg i daler og lavtliggende terreng. Kald luft er tyngre enn varm luft. Når det er lite vind, blir denne lufta liggende og vi får dannet kuldegroper.

Inversjon kan også oppstå ved passasje av en varmfront om vinteren. Vi får mild luft i høyden, men i lavlandet vil den kalde lufta fortsatt bli liggende.

Dette kan gi store temperaturforskjeller fra sted til sted, og noen steder vil det ta lang tid før varmlufta klarer å trenge ned i lavlandet.

 

Vær som typisk skaper inversjon kan være enkelt å forutse, men siden dette ofte er veldig lokalt, har værmodellen vanskeligheter med å fange opp alle stedene der kaldlufta fanges i trange daler og forsenkninger i terrenget.

Temperaturvarselet på Yr.no kan i slike situasjoner bomme med et tosifret antall grader.

Legger lokk på luften
Lengre perioder med inversjon er viktig å forutse siden det over tid blant annet kan skape dårlig luftkvalitet i byene. Under normale forhold får vi mer utskifting av den dårlige lufta som skapes nær bakken fra for eksempel biler og vedfyring.

Ved inversjon vil den varmere lufta i høyden fungere som et lokk og stenge den forurensede lufta i et lag nær bakken.

Det må kraftig vind til for å bryte ned inversjonen, og for at lufta nær bakken blir blandet med varmere luft fra høyden.

Værstasjonene fanger opp inversjon
At temperaturvarslene mange steder stemmer godt når vi har inversjon, kan vi takke alle værstasjonene for.

Observasjoner av temperatur nede i en dal der kaldluften har samlet seg vil gi en indikasjon på hvor mye værmodellen bommer, og man kan korrigere temperaturvarselet basert på feilen i temperaturvarslene de siste dagene.

Er det store forskjeller mellom beregningene til værmodellen og virkelighet er det virkeligheten, altså værstasjonene, som bestemmer.

Disse korreksjonene brukes i nærheten av observasjonsstedene, men fordi temperaturen kan variere mye lokalt kan korreksjonene bare brukes noen kilometer fra observasjonene.

Inversjon vinterstid kan også føre til at vi får underkjølt regn, som gir ising på fly. Det kan gjøre at flyplasser må stenges og at flyavganger blir kansellert.

Kilde: YR.no

Kommentarer

kommentarer