Kombinasjonen av endringer i forbruksmønsteret og økende andeler med sol- og vindkraft medfører store endringer i det nordiske kraftsystemet. Med større andeler av kraft som ikke kan reguleres får vi et økt behov for fleksibilitet i det nordiske kraftsystemet. Statnett sine ferske rapporter tar for seg denne tematikken.

«Fleksibilitet i det nordiske kraftmarkedet» analyserer potensial, barrierer og forventninger til ulike former for fleksibilitet. I rapporten går Statnett nærmere inn på hva tilførsel av ny fleksibilitet har å si for prisvariasjoner i et nordiske spotmarkedet frem mot 2030 og 2040.

«Unlocking flexibility» er et diskusjonsnotat, skrevet i samarbeid med de fire nordiske TSO-ene, om aggregering og aggregatorer i balansemarkedene. Målet er å utløse mer av fleksibilitetspotensialet i kraftsystemet.

Foto: Statnett