Nyhetsartikkel

05 februar 2018

Ny politisk aftale: Et positivt skridt mod et grønnere Danmark

Et bredt politisk flertall i Folketinget i Danmark har fredag inngått en avtale om å framrykke senkelsen av elvarmeafgiften til 1. mai i år.

En sænkelse, der ellers først skulle træde i kraft fra 2019. Ud over fremrykningen af afgiftssænkelsen, er der også afsat en tilskudspulje på 130 mio. kr. til energilagringsprojekter. En god dag for vejen mod et grønnere Danmark, skriver Dansk Energi.

Med dagens aftale tager regeringen med en bred kreds af partier flere rigtige skridt mod et grønnere Danmark. Men hvis det brede politiske ønske om mere grøn strøm i vores varme skal gøres til virkelighed, er det nødvendigt med en permanent sænkelse af afgiften på el til varme.

– Det er positivt, at man sætter fart på at nedsætte elvarmeafgiften, men hvis man vil sikre langsigtede investeringer i at få sat den grønnere strøm til varmen, er det nødvendigt med en permanent sænkelse af elvarmeafgiften, siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

Det er positivt, at man sætter fart på at nedsætte elvarmeafgiften, men hvis man vil sikre langsigtede investeringer i at få sat den grønnere strøm til varmen, er det nødvendigt med en permanent sænkelse af elvarmeafgiften

Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

Elvarmeafgiften blev med efterårets aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer sænket varigt med 10 øre. Regeringen og aftaleparterne bag pakken er enige om at søge at gennemføre en varig lempelse af elvarmeafgiften med 25 øre pr. kWh fra 2021. Så selv om der i dag er taget et vigtigt skridt med fremrykningen af sænkelsen, mangler der stadig afklaring for en permanent sænkelse på 25 øre.

– Vi håber, politikerne vil bruge forhandlingerne om energiaftalen til at sikre det. En investering i en varmepumpe har en horisont på 20 år, derfor er det nødvendigt med større sikkerhed, hvis man vil gøre virkelighed ud af det brede politiske ønske om at få sat mere grøn strøm til danskernes varme, siger Lars Aagaard.

Dansk Energis analyser viser endvidere, at en permanent sænkelse af elvarmeafgiften kan sikre fortsat lave fjernvarmeregninger for langt størsteparten af de varmekunder, der bliver berørt af, at tilskuddet til fjernvarmeværker, det såkaldte grundbeløb, bortfalder.

Med dagens aftale bliver der også afsat en pulje på 130 mio. kr. til energilagringsprojekter.

– Der er et enormt potentiale i lagring af el, og det er en vigtig del af elektrificeringen af vores samfund og dermed den grønne omstilling. Derfor er det rigtig positivt, at der med dagens aftale er sat en pulje af målrettet energilagringsprojekter, siger Lars Aagaard.

FAKTA OM AFTALEN

  • Afgiften lempes med 15 øre pr. kWh fra 1. maj 2018. Denne lempelse gælder også i 2019.*
  • Afgiften lempes med yderligere 5 øre pr. kWh i 2020 til en samlet lempelse på 20 øre pr. kWh.*
  • Fra 2021 er der med Erhvervs- og Iværksætterpakken tilvejebragt finansiering til en varig lempelse på 10 øre. Regeringen og aftaleparterne bag Erhvervs- og Iværksætterpakken fra november 2017 er enige om at søge at gennemføre en varig lempelse af elvarmeafgiften med 25 øre pr. kWh fra 2021.*
  • Der oprettes en tilskudspulje på 130 mio. kr. til energilagringsprojekter. **
  • Bag aftalen er Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF.

*Kilde: Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet.
**Kilde: Pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Kommentarer

kommentarer