Nyhetsartikkel

02 februar 2018

Nettverk og energi på hollandsk

Et førstehåndsindtryk af hvad der kan være på spil ved at adskille ejerskab i energibranchen, var på dagsordenen, da EjerForbrugerforum drog på studietur til Holland.

Der var erfaringsudveksling og nye indtryk en masse, da elbranchens nye folkelige organ EjerForbrugerforum var på studietur for første gang.

Turen gik til Holland, der om kort tid er direkte forbundet med Danmark via det COBRAkabel, der skal løbe mellem Endrup i Jylland og Eemshaven nær byen Groningen.

Her fik de 50 deltagende bestyrelsesfolk og topchefer en indføring i forbindelsens perspektiver og konkret syn for sagen omkring de imponerende søkabel-konstruktioner, der også omfatter en eksisterende NorNed-forbindelse mellem Holland og Norge.

Havnebyen Eemshaven rummer såvel en højspændingsstation, hvor søkablerne COBRA og NorNed føres i land, samt et stort antal vindmøller.

Ejerskab er følsomt
På det tætpakkede program over to dage var også besøg hos den danske ambassadør Jens-Otto Horslund, brancheorganisationen Energie-Nederland, der er søsterorganisation til Dansk Energi, energikoncernen Eneco, netselskabet Stedin, handelsselskabet NLE samt den europæiske paraplyorganisation Eurelectric.

Og overalt var spørgelysten og nysgerrigheden stor, hvad enten fokus var på grøn omstilling, europæisk energisamarbejde eller rollefordelingen i markedet. Her har Holland valgt at gå enegang i Europa med adskilt ejerskab mellem net- og handelsvirksomheder – noget der blandet andet har ført til et 10-årigt slagsmål i retssystemet fra nogle af aktørerne.

– Jeg synes, det var en rigtig fin premieretur for vores nye EjerForbrugerforum. Vi har styrket vores samarbejde i EjerForbrugerforum og fået et grundigt fagligt indblik i det hollandske energimarked. Vi har ikke mindst fået syn for, at en ejermæssig ’unbundling’ udløser et juridisk tovtrækkeri, der kan strække sig over årtier, og medfører et ikke særligt attraktivt politisk ansvar for, hvem der skal eje kunderne og aktiverne, siger formand for EjerForbrugerforum og Energi Fyn Søren Thorsager.

EjerForbrugerforum er en nyskabelse, der rådgiver bestyrelsen i Dansk Energi særligt om forbruger- og værdimæssige spørgsmål. Senest har forummet udarbejdet et sæt nye anbefalinger for God Selskabsledelse i Forbrugerejede Forsyningsselskaber.

Anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncernerStyrkelse af det aktive ejerskab, transparens og kompetencer er omdrejningspunkterne i anbefalinger …

Anbefalingerne omhandler bl.a. emner som aktivt ejerskab, transparens, værdiskabelse samt bestyrelsernes sammensætning og kompetencer.

Netselskabet Stedin er udskilt fra energikoncernen Eneco, men først efter 10 års juridisk tovtrækkeri ved en række domstole i både Holland og i EU.
Turen gik både omkring regeringsbyen Den Haag, Rotterdam og havnebyen Eemshaven tre timer længere nordpå.

 

NorNed EFF-tur
Når strømmen fra søkablerne kommer i land skal den omdannes fra jævnstrøm til vekselstrøm.

 

Søkablernes kerne, hvor strømmen transporteres, er omkranset af mange lags beskyttelse for at klare det hårde liv på havbunden.

 

Kommentarer

kommentarer