Nyhetsartikkel

02 februar 2018

ABB vinner order på 40 miljoner dollar för att stärka elnätet i Indonesien

ABB har vunnit en order värd över 40 miljoner dollar från ett konsortium som består av Doosan Heavy Industries och statsägda byggföretaget PT Hutama Karya om att uppgradera och utvidga kombikraftverket i Muara Tawar i västra Java i Indonesien. Det innovativa projektet kommer att ge ytterligare 650 MW el till det nationella elnätet. Ordern lades under fjärde kvartalet 2017.

För att göra det möjligt att förbättra effektiviteten i anläggningen och tillhandahålla ren energi till Jakartaregionen kommer den nuvarande gasdrivna generatorn på 1 150 MW att konverteras till ett kombikraftverk på 1 800 MW.

Kombikraftverket använder sig av både gas- och ångturbiner för att producera mer el från samma bränsle än vad ett traditionellt kraftverk klarar av. Spillvärmen från gasturbinen skickas vidare till den närbelägna ångturbinen som genererar ytterligare kraft. Kraftverket drivs av Indonesiens nationella eldistributionsnät PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Indonesien är världens fjärde mest tätbefolkade land och är en av de snabbast växande ekonomierna i Asien. Detta har drivit på ett ökat behov av el och enligt PLN förväntas efterfrågan växa med cirka 8,5 procent per år mellan 2015 och 2025. Därför har myndigheterna tagit fram en plan på att tillföra 35 000 MW ny kraftproduktionskapacitet mellan 2015 och 2019.

Indonesien siktar på att 99,7 procent av hushållen i landet är uppkopplade till det allmänna elnätet till år 2025, något som kräver att man ökar kraftproduktionskapaciteten med över 80 GW. Landet har också ett mål på 23 procent förnybara energikällor i energimixen år 2025. Uppgraderingen och utvidgningen i Muara Tawar till ett kombikraftverk kommer att bidra väsentligt till att man kan uppnå dessa mål.

– ABB har sedan länge närvaro i regionen och har kontinuerligt utvidgat verksamheten där. Vi har dokumenterad erfarenhet i Indonesien och är glada att kunna bidra ytterligare till utvecklingen av kraftinfrastrukturen för landets växande ekonomi och dynamiska befolkning, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids.
– Vi är stolta över att vara en del av detta innovativa projekt som stöder vår vision att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät.

Som en del i det nyckelfärdiga projektet ansvarar ABB för design, konstruktion, installation och driftsättning av stödjande komponenter och hjälpsystem i kraftverket. ABB kommer också att tillhandahålla en luftisolerad kraftanläggning på 500 kV. Centrala komponenter innefattar effektbrytare till generatorn, mellan- och lågspänningsställverk liksom transformatorer och skyddsutrustning.

ABB invigde nyligen en ny produktionsanläggning för högspänningsställverk i Tangerang i utkanten av Jakarta. Detta ingår i ABB:s fortsatta expansion i landet som även innefattade att man anlade en ny fabrik för mellanspänningsprodukter 2015 på samma plats.

Kilde: ABB

Kommentarer

kommentarer