Nyhetsartikkel

01 februar 2018

Digitalisering utfordrer lederne i kraftnæringen

Arbeidslivet blir stadig mer digitalisert og automatisert. Hva det vil kreve av kompetanse og ledelse i kraftnæringen, blir tema på Energi Norges arbeidsgiverkonferanse 14.-15. februar.

Kraftselskapene ligger helt i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi i næringslivet. Det viser NHOs kompetansebarometer for 2017. Halvparten av Energi Norges medlemmer oppgir i undersøkelsen at de har implementert digitale og automatiserte prosesser, mens 43 prosent sier at de planlegger dette.

– Når det gjelder bruk av sanntidsanalyse, roboter, droner og sensorteknologi, er Energi Norges medlemmer lengst fremme i å ta i bruk denne teknologien av alle NHO sine medlemsbedrifter, forteller kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Må teste ulike teknologier
Hva denne utviklingen krever av strategisk ledelse og kompetanseplanlegging, blir et sentralt tema på Arbeidsgiverkonferansen (tidligere HR- og lederkonferansen) som arrangeres på Gardermoen 14.-15. februar.

Når roboten tar plass i ledergruppa!

Vegard Kolbjørnsrud.

Her møter vi blant andre Vegard Kolbjørnsrud som er postdoktor ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture. Han vil gi konkrete tips om hvordan selskapene kan forberede seg på den digitale omstillingen som går stadig raskere.

– Det viktigste er å komme i gang med eksperimenteringen, for vi vet ikke i dag hvilke teknologier som blir de beste. Vi trenger kompetanse som forstår både maskiner og mennesker og som klarer å kombinere de to. Det vil påvirke hvordan vi rekrutterer og utvikler medarbeiderne, sier Kolbjørnsrud.

Påvirker fremtidens ledere

I det lange løp kommer svært mange av dagens administrative oppgaver til å bli automatisert. Hva slags lederoppgaver gjenstår da?

– Det er tre typer oppgaver som fortsatt må løses av mennesker: De som krever dømmekraft og helhetsforståelse, de som krever kreativitet og de som krever samhandling og sosiale ferdigheter. På disse områdene er ikke maskinene så gode ennå, fastslår Kolbjørnsrud.

Arbeidsgiverkonferansen tar også opp bruk av ulike kompetansestyringssystemer, chatboter i kundeservicen, omstilling og hva som kreves av selskapene når EUs nye personvernregler trer i kraft fra mai i år.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer