Nyhetsartikkel

01 februar 2018

Omstilling til fornybar energi er god butikk

Omställningen till ett förnybart energisystem är både tekniskt möjlig och en god affär för samhället. För varje krona som investeras i omställningen till ett förnybart energisystem får samhället tillbaka fyra.

Det visar en rapport som Boston Consulting Group tagit fram på uppdrag av Skellefteå Kraft.

Fem partier har i energiöverenskommelsen beslutat att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040. En undersökning av vägen fram till målet som teknikkonsultföretaget Sweco, på uppdrag av Skellefteå Kraft, förra året visade att målet visserligen är utmanande men tekniskt möjligt och att vi behöver börja investera redan nu om det ska kunna uppnås. Nu har Boston Consulting Group, BCG, tittat på de sammantagna effekterna av ett skifte till 100 procent förnybart och kan konstatera att omställningen både är möjlig och mer samhällsekonomiskt gynnsam än om vi behåller dagens energimix.

– När stora investeringar görs och teknikskiften genomförs leder det också till stora ekonomiska mervärden. För varje krona vi investerar i omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem, får vi tillbaka fyra, säger Fredrik Lind, Senior Partner, Boston Consulting Group.

 

 

 

Rapporten visar även att omställningen till förnybart kommer att ge ett lägre elpris på lång sikt, jämfört med om vi håller fast vid dagens energisystem och endast rustar upp gamla kraftverk. Oavsett om vi genomför omställningen eller väljer att behålla den produktionsmix vi har idag kommer elpriset dock stiga på kort sikt, då stora investeringar är nödvändiga.

– Vi bedömer att oavsett scenario kommer elpriset gå upp från den idag låga prisnivån. Utvecklingen av elprisscenarierna estimeras följas åt fram till efter 2030 och därefter beräknas elpriset bli lägre i ett förnybart energisystem än i ett system där vi renoverar dagens produktion, säger Fredrik Lind.

Investeringen i 100 procent förnybart kommer att generera stora intäktsströmmar till olika delar av den svenska ekonomin och medför även en rad kostnadsbesparingar, främst relaterade till elpris, miljö, säkerhet och riskhantering. Utöver värden i kronor kommer omställningen leda till en rad andra mervärden såsom en ökad teknologisk utveckling, en stärkt position i den globala energidebatten samt flera hälso- och miljömässiga fördelar.

– En omställning till ett 100 procent förnybart energissystem kommer innebära en nyrännessans för Sveriges energibransch och locka många nya talanger. BCG beskriver i sin rapport tiotusentals nya arbetstillfällen. För att klara åtagandet till 2040 måste vi sätta igång skiftet inom kort. Politikerna har pekat ut en tydlig riktning, men varken de eller vi i energibranschen kan slå oss till ro. Nästa uppgift är att våga fatta de modiga beslut som leder till att vi får en ny miljövänlig produktion på plats till 2040, elnät som kan överföra kraften effektivare och energilager som klarar den ökade variationen i produktionen, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

Kommentarer

kommentarer