Nyhetsartikkel

15 januar 2018

Ripe i lakken for Energiewende

Et tysk nyhetsbyrå melder at regjeringskoalisjonen i Tyskland ikke kommer til å satse på å nå klimamålene landet har satt for 2020.

Koalisjonsregjeringen i Tyskland ønsker heller å fokusere på 2030 målene om 55 prosent kutt i CO2-utslippene basert på nivåene i 1990, skriver LOS Energy i ukens kraftkommentar.

En ambisiøs plan
Tyskerne har høstet internasjonal beundring for sin grønne satsing Energiewende. Mange land har latt seg imponere av Tysklands ambisiøse fremdriftsplan for å bli grønnere. Frem mot 2050 har landet blant annet planlagt en enorm omlegging av hele det tyske kraftmarkedet.

Innfrir ikke egne mål
Tyskland har også definert konkrete delmål for hvert tiår. Med første milepæl i 2020 – 40 prosent kutt i CO2-utslippene. Selv om landet allerede har gjort store endringer, ser det ikke ut til at alle delmålene for 2020 vil innfris.

Markedet ble overrasket da det tyske nyhetsbyrået RND tidligere

denne uken gjenga en rapport som konkluderer med at regjeringskoalisjonen ikke tar sikte på å nå delmålene for 2020.

Må intensiveres mot 2030
For kraftmarkedet innebærer dette at utfasingen av kullkraft bremses. Og at utfasingen på et senere tidspunkt må intensiveres for å nå delmålene som er satt for 2030. 2020-kontrakten i Tyskland falt noe etter at nyheten ble sluppet. Dette kan skyldes forventningen om at tiltakene fra myndighetene vil bli mindre kostnadsdrivende for kullkraften enn først antatt. I hvert fall i de kommende årene.

Lingnenede fall i terminprisene så vi også etter bruddet i samtalene mellom Merkel og de grønne i slutten av november.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar
  • KIlde: LOS Energy

 

Kommentarer

kommentarer