Nyhetsartikkel

16 januar 2018

Massivt snøfall tynger strømprisen

Strømprisen var like ustabil som været gjennom desember-måned. Måneden endte med et massivt snøfall som tynger strømprisen inn i det nye året.

Prisen for desember endte opp på 30,92 €/MWh. Bortsett fra samme måned i 2015, som var det billigste strømåret på 15 år, må vi tilbake til 2004 for å finne lavere snittpris for desember. Dette til tross for relativt høye energipriser internasjonalt på olje-, kull- og gasskraft, skriver LOS Energy.

Vi hadde store mengder med nedbør gjennom hele 2017. Og nedbøren kan ta mye av æren for de lave prisene, påpeker LOS Energy.

Grunnet negative priser fikk danskene på Jylland penger av strømselskapet for å steke sin flæskesteg på julaften. De fikk også den laveste snittprisen gjennom desember. Naboene i Malmö måtte betale den høyeste prisen for strøm gjennom desember måned, men forskjellen innad i Norden var ikke stor fra billigst til dyrest.

2017 ble ett vått år i Norden. Det gjør at vi går inn det nye året med en veldig god ressurssituasjon. Mengder av snø i fjellene vil smelte når temperaturen stiger, og det er i tillegg godt med vann i magasinene.

Dette påvirker også fremtidsprisene som er presset ned. 2018 kan bli et billigere strøm-år enn 2017.

Det bygges stadig nye anlegg for kraftproduksjon i Norden. Mest i form av vindkraft. Og det settes nye rekorder i produksjonskapasiteten hvert år. Dette vil fortsette noen år fremover. Det er kjent at fossil energiproduksjon og kjernekraft skal legges ned de kommende årene. Likevel venter markedsaktørene markedsaktørene på kraftbørsen at prisene vil presses nedover de neste årene.

Høyere priser i resten av verden
Internasjonale energipriser i form av kull-, olje- og gasskraft og utslippsrettighetene har steget det siste året. Dette gjør at «folk flest» vil betale en høyere energipris de kommende årene. Men, det gjelder ikke for oss i Norden. Økingen i energivolum fra fornybar energi overskygger prisoppgangen på fossile brensler. Dette gjør at land som har satset på utbygning av fornybar energi vil ha en vesentlig lavere energikostnad enn land som er avhengig av fossil energi, konkluderer LOS Energy.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer