Nyhetsartikkel

04 januar 2018

Høring om overføringsrettigheter i Norden

Høring af forslag vedr. regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for elmarkedet for kapacitetsberegningsregion Nordic

I henhold til artikel 31 i Kommissionens (EU) forordning 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”) har Energinet anmeldt et forslag til Energitilsynet.

Det drejer sig om:

– ”Capacity Calculation Region Nordics’ regional design of long-term transmission rights in accordance with Article 31 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation

Forslaget er vedlagt nedenstående bilag, der ikke er til godkendelse:

– Explanatory document
– Følgebrev

Høringssvar bedes sendt til post@energitilsynet.dk samt tilpefa@energitilsynet.dk

Kommentarer

kommentarer