Nyhetsartikkel

04 januar 2018

Udkast til forslag om ændring af elforsyningsloven

Lovforslaget sætter tydelig retning for, at elsystemet fremover skal drives ud fra markedsbaserede principper, hvilket Dansk Energi mener er sundt.

Dansk Energi støtter forslaget om, at netselskaberne skal varetage måleransvar for alle forbrugskunder uanset tilslutningspunkt, men har et par justeringsforslag.

Kommentarer

kommentarer